Cosis is de nieuwe naam van NOVO en Promens Care.
Voor mensen met een psychische beperking