Cosis is de nieuwe naam van NOVO en Promens Care.
Cosis dichtbij voor Kim die er niet alleen voor staat.