Cosis helpt mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking grip te krijgen op het leven.

Waar staan we voor?

Bij Cosis werken meer dan 3.700 medewerkers en 1.200 vrijwilligers in de provincies Groningen en Drenthe samen aan de uitvoering van De bedoeling. We ondersteunen onze cliënten om zelf grip te krijgen en te houden op hun leven.


Cosis Dichtbij

Ieder mens wil graag een goed leven. Een leven met familie, vrienden, een eigen (t)huis, leuk werk en voldoende vrije tijd. Heel gewone wensen, maar niet voor iedereen. Sommige mensen hebben hulp nodig om vrienden te maken, werk te vinden of zelfstandig te wonen, bijvoorbeeld vanwege verstandelijke, psychische of psychosociale beperkingen.

Cosis is er in Groningen en Drenthe voor kinderen en volwassenen met een beperking, en voor mensen die gebruik maken van de maatschappelijke opvang. We willen ontdekken wie de cliënt is en zijn oprecht geïnteresseerd in zijn of haar persoonlijke vraag. We staan voor gepersonaliseerde dienstverlening. We ondersteunen onze cliënten om zelf grip te krijgen en te houden op hun leven.

We helpen ze om een eigen leven te leiden dat past bij hun mogelijkheden, vaardigheden, wensen en ambities. Waar mogelijk proberen we samen kleine stapjes vooruit te maken. Een zo groot mogelijke zelfredzaamheid is ons uiteindelijke doel. De uitgangspunten van onze dienstverlening hebben we vastgelegd in De Bedoeling.

We bieden onze ondersteuning voor korte of langere tijd. Midden in de samenleving, dichtbij de mensen die we helpen. Uitganspunt daarbij is altijd het werken in de driehoek. Hierin staat de samenwerking tussen de cliënt, zijn of haar persoonlijk netwerk en onze professional centraal.

De doelen en afspraken die we met de cliënt en zijn of haar vertegenwoordiger maken, leggen we vast in een ondersteuningsplan. Hierover houdt de cliënt zelf de regie.

Kernactiviteiten

Ondersteuning thuis
We helpen cliënten thuis om zo zelfstandig mogelijk te leven. De cliënt bepaalt daarbij wat hij of zij nodig heeft. Dat kan variëren van ondersteuning bij het vinden van werk of het onderhouden van sociale contacten tot intensieve ondersteuning waarbij Cosis 24-uur hulp aan huis biedt.

Een passende woonvorm bij Cosis
Als thuis wonen niet meer kan, hebben we woonvormen. Passend bij de leeftijdsfase en de specifieke vraag. Zo kunnen kinderen en jongeren bij Cosis wonen, maar we bieden bijvoorbeeld ook woontrainingscentra en gezinshuizen. Ook voor volwassenen en ouderen hebben we een breed palet aan passende woonvormen: met zelfstandigheid of juist veel begeleiding, in steden en in rustige omgevingen, wonen en werken gecombineerd (bijvoorbeeld op een woon-werkboerderij) en meer. Voor ouderen hebben we daarnaast woonvormen waar ze zelfstandig kunnen wonen, maar ook woonvormen met meer zorg en verpleging.

Dagbesteding
Ook met een verstandelijke of psychische beperking wil iemand gewoon mee kunnen doen in de maatschappij. Leuk en nuttig werk doen. Een opleiding volgen. Andere mensen ontmoeten. Een dagritme hebben. Werken aan herstel. En als werk op dit moment (nog) niet mogelijk is, een andere invulling van de dag. Cosis biedt cliënten een waardevolle dagbesteding, opleiding of werk. Uitgaande van de mogelijkheden. Op een manier die past bij de cliënt.

Om onze cliënten, maar ook andere kwetsbare mensen, te stimuleren mee te kunnen doen in de omgeving heeft Cosis ook inloopvoorzieningen in de grotere plaatsen in Groningen en Drenthe.

Gezinsondersteuning
Een kind opvoeden gaat niet altijd vanzelf. Zeker wanneer je zoon of dochter door een psychische of verstandelijke beperking extra zorg en aandacht nodig heeft. Of wanneer je zelf als ouder een beperking hebt. Cosis helpt bij opvoeden en opgroeien. Met hulp en begeleiding aan kinderen van 0 tot 18 jaar én hun ouders.

We bieden begeleiding in het gezin en extra hulp en (specialistische) ondersteuning op school, dagopvang en peuterspeelzaal. Als meer specialistische ondersteuning noodzakelijk is, kan een kind terecht op een van onze Kinderdagcentra/expertisecentra. Deze zijn verspreid over de regio.

Onze medewerkers

Onze vakbekwame, professionele en bevlogen medewerkers zijn nieuwsgierig naar de hulpvraag van onze cliënten en naar de vraag achter de vraag. Vanuit een open houding kijken en luisteren we naar wat de klant ons vertelt, aangeeft en nodig heeft.

Wij zetten ons in om de cliënt te helpen om zijn of haar eigen doelen te realiseren. Wij vinden samen, op een creatieve manier, de best bestaande of nieuwe oplossing. Samen met partners werken wij aan de stappen die nodig zijn. Onze ondersteuning is zo licht mogelijk en zo kort als mogelijk.