Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
default

Cosis is een partnerschap tussen NOVO en Promens Care

NOVO en Promens Care delen een maatschappelijke visie waarbij iedereen telt, en naar de eigen mogelijkheden een bijdrage levert aan de samenleving. Daarom hebben we onze krachten gebundeld in een partnerschap; Cosis, kracht van samen.

 

​​​Nieuws​​

 

 

Drentse Gemeenten lanceren website spoed voor jeugd drenthehttps://www.cosis.nu/nieuws/Paginas/Drentse-Gemeenten-lanceren-website-spoed-voor-jeugd-drenthe.aspxDrentse Gemeenten lanceren website spoed voor jeugd drenthe<p>Speciaal voor kinderen en jongeren die direct hulp nodig hebben, is er sinds deze week de website <a href="http://www.spoedvoorjeugddrenthe.nl/"><span style="text-decoration:underline;"><font color="#0066cc">www.spoedvoorjeugddrenthe.nl</font></span></a>. Spoed voor Jeugd is het provinciale meldpunt bij crisis in opdracht van de twaalf Drentse gemeenten. Het biedt zelf geen hulp, maar coördineert de hulpverlening van (jeugd)zorgaanbieders. Zo kan zo snel mogelijk de juiste zorg ingezet worden. ‘Crises houden zich niet aan kantoortijden’, aldus coördinerend wethouder Harmke Vlieg van Assen. ‘Daarom is het belangrijk dat kinderen, jongeren en gezinnen direct op goede hulp en ondersteuning kunnen rekenen. Hoe dat in zijn werk gaat, staat helder uitgelegd op de nieuwe website.’ </p><div> </div><div><a href="http://www.spoedvoorjeugddrenthe.nl/" target="_blank"><img src="/SiteCollectionImages/speod%20voor%20jeugd.JPG" alt="" style="margin:5px;width:431px;" /></a><br><br><strong>Hoe werkt Spoed voor Jeugd Drenthe?</strong><br>Kinderen en jongeren kunnen zelf bellen, maar ook ouders, hulpverleners, huisartsen of de politie. Als het maar gaat over een kind, jongere en/of gezin in Drenthe. Wie belt naar telefoonnummer (0522) 279 946, krijgt een hulpverlener aan de telefoon. Die stelt vragen om erachter te komen wat er aan de hand is en wie het beste kan helpen. Binnen een half uur wordt een plan gemaakt en de juiste mensen ingeschakeld.</div><div> </div><div><strong>Buiten kantoortijden</strong><br>Spoed voor Jeugd Drenthe helpt bij een crisis die is ontstaan door gedrags- of opvoedproblemen, gezinsproblemen of psychische problemen. Juist op de momenten dat instellingen gesloten zijn: ’s morgens voor 09.00 uur, ’s middags na 17.00 uur, in het weekend en op feestdagen, dag en nacht.<br>Is dringend hulp nodig tijdens kantooruren, dus van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur? Dan zijn de gemeenten via hun eigen telefoonnummers de eerste aanspreekpunten. Het telefoonnummer van Spoed voor Jeugd Drenthe is op dat moment niet in gebruik.</div><div> </div><div><strong>Samenwerkingspartners</strong><br>Spoed voor Jeugd Drenthe is een samenwerkingsverband van jeugdhulporganisaties Accare, Ambiq, De Trans, GGZ Drenthe, Jeugdbescherming Noord, Promens Care, Veilig Thuis Drenthe, Jeugdhulp regio Drenthe en Yorneo. Spoed voor Jeugd Drenthe is opgezet in opdracht van en in samenwerking met de Drentse gemeenten.</div>2017-09-24T22:00:00Z
ORT Compensatieregeling (cao’s GGZ en GHZ)https://www.cosis.nu/nieuws/Paginas/ORT-Compensatieregeling-(cao’s-GGZ-en-GHZ).aspxORT Compensatieregeling (cao’s GGZ en GHZ)<p>​Heb jij in de periode van 1 januari 2012 tot 1 januari 2016 bij NOVO en/of Promens Care gewerkt in onregelmatige diensten? En ben je vóór 1 juni 2017 uit dienst getreden? Dan is dit bericht bestemd voor jou.</p><p><strong>Wat betekent de ORT compensatieregeling?</strong><br>Zoals je wellicht in de media hebt gelezen is een verpleegkundige van het Haga Ziekenhuis in Den Haag in het gelijk gesteld door de rechtbank voor wat betreft het doorbetalen van haar Onregelmatigheidstoeslag (ORT) tijdens vakantie en verlof. Deze uitspraak vond plaats in juni 2015. De cao partijen hebben kort geleden nieuwe onderhandelaarsakkoorden afgesloten voor de aflopende cao’s en daarin een compensatieregeling opgenomen voor deze ORT. <br></p><p><strong>Heb jij in de periode van 1 januari 2013 tot 1 juli 2015 gewerkt onder de cao GGZ dan is hierover binnen de cao het volgende afgesproken:</strong></p><p>In de cao GGZ is opgenomen dat medewerkers die in dienst waren in de periode van 1 januari 2013 t/m 1 juli 2015 recht hebben op een uitkering ter compensatie van de ORT tijdens verlof. Het betreft een compensatie van 8,8% over de aan jou uitbetaalde ORT in 2013, 2014 en het eerste half jaar van 2015. </p><p>De betaling vindt plaats over de periode waarin je voor Promens Care onregelmatig hebt gewerkt. Voor jou als oud- medewerker geldt dat de vergoeding ín één keer uitbetaald wordt, en niet gefaseerd zoals dit bij medewerkers in dienst het geval is. De compensatie over het aan jou uitbetaalde ORT wordt in één betaling geregeld. De uitbetaling zal plaatsvinden in het 4e kwartaal van 2017.</p><p>Als je in de periode van 1 januari 2013 tot 1 juli 2015 ook bij andere werkgevers onregelmatig hebt gewerkt kun je ook bij die werkgevers een aanvraag indienen.</p><p><strong>Heb jij in de periode van 1 januari 2012 tot 1 januari 2016 gewerkt onder de cao GHZ dan is hierover binnen de cao het volgende afgesproken:</strong></p><p>In de cao Gehandicaptenzorg is afgesproken dat er een eenmalige uitkering zal worden uitbetaald, namelijk in kwartaal 4 van 2017: een eenmalige uitkering van 8,3% van het uitbetaalde ORT-bedrag in de periode 1 januari 2012 tot 1 januari 2016.</p><p>De betaling vindt plaats over de periode waarin je voor Promens Care en/of NOVO onregelmatig hebt gewerkt. Als je in de periode van 1 januari 2012 tot 1 januari 2016 ook bij andere werkgevers onregelmatig hebt gewerkt, dien je ook bij die werkgevers een aanvraag in.</p><p><strong>Hoe kun je de compensatievergoeding aanvragen?</strong></p><p>Via het formulier onderaan dit bericht staat kun je jouw actuele gegevens aan ons doorgeven. Daarnaast is voor uitbetaling van de compensatie een kopie van een geldig id-bewijs nodig. Beide documenten kun je naar ons mailen via <a href="mailto:ORT@Cosis.nu">ORT@Cosis.nu</a>. </p><p>Na ontvangst  van de documenten ontvang je van ons een vaststellingsovereenkomst waarin onder andere staat aangegeven welk brutobedrag aan ORT-compensatie op jou van toepassing is. </p><p>In de vaststellingsovereenkomst is tevens opgenomen dat er met het tekenen van de overeenkomst sprake is van finale kwijting. Daarmee wordt bedoeld dat er over-en-weer niets meer te vorderen is na uitbetaling. </p><p><strong>Vragen?</strong></p><p>Er is een Helpdesk ORT ingericht om vragen over dit onderwerp te beantwoorden: te bereiken op maandag, woensdag en vrijdag (van 10.00-12.00 uur) via telefoonnummer 088-839 3300 of via de mail: <a href="mailto:ort@cosis.nu" target="_blank">ort@cosis.nu</a>.</p><div> </div><div><a href="/SiteCollectionDocuments/Aanvraag%20formulier%20ORT%20Compensatie.pdf" target="_blank">Aanvraagformulier ORT Compensatie</a></div><div> </div>2017-08-09T22:00:00Z
Dorpshoeskamer officieel geopendhttps://www.cosis.nu/nieuws/Paginas/Dorpshoeskamer-officieel-geopend.aspxDorpshoeskamer officieel geopend<p>​<strong>13 juli a.s. is het zover: dan wordt de Dorpshoeskamer in Westerbork formeel geopend.  </strong></p><p>De Dorpshoeskamer is een laagdrempelige ontmoetingsplek waar mensen uit de buurt bij elkaar kunnen komen onder het genot van een kopje thee of koffie en waar ook allerlei activiteiten gehouden worden. Illmar Dijkema, Thuisondersteuning voor Midden-Drenthe bij Promens Care, spreekt van 'ontmoeten en verbinden'. </p><p><a href="https://www.dekrantvanmiddendrenthe.nl/nieuws/westerbork/500865/dorpshoeskamer-brengt-buurt-meer-bij-elkaar.html" target="_blank">Lees meer</a> over dit project in de krant van Midden-Drenthe.</p><p><img src="/SiteCollectionImages/Dorphoeskamer.JPG" alt="" style="margin:5px;width:450px;height:247px;" /> </p>2017-07-09T22:00:00Z

​​​Tweets