Cosis is de nieuwe naam van NOVO en Promens Care.

Bestuur en toezicht

De algehele leiding van Cosis is in handen van de Raad van Bestuur.


Raad van Bestuur
Ria Stegehuis (vz.) en Bert Hogeboom (lid).

Bestuurder Ria Stegehuis

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht houdt toezicht op Cosis. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht bestaat uit:

  • ​Dhr. A. Meijerman ​​(voorzitter, lid Remuneratiecommissie)
  • Mevr. R.E. Bouius-Riemersma (vicevoorzitter, voorzitter Remunratiecommissie)
  • Mevr. mr. S. Kromdijk (lid commissie Zorg, Kwaliteit en Veiligheid)
  • Dhr. R. Reekers (voorzitter Auditcommissie)
  • Dhr. drs. J.A. van Oijen (lid commissie Zorg, Kwaliteit en Veiligheid)
  • Dhr. drs. W. van de Pol (lid Auditcommissie)
  • Mw. dr. E. de Vries (lid commissie Zorg, Kwaliteit en Veiligheid)