Cosis is de nieuwe naam van NOVO en Promens Care.

Bestuur en toezicht

De algehele leiding van Cosis is in handen van de Raad van Bestuur.


Raad van Bestuur
Ria Stegehuis (vz.). Per 3 september 2018 vervult Wim Vonk interim de functie van bestuurder, totdat er een benoeming plaats vindt door de Raad van Toezicht van Cosis voor een nieuw lid Raad van Bestuur.

Ria Stegehuis (vz.) en Wim Vonk (interim)

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht houdt toezicht op Cosis. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht bestaat uit:

  • ​Dhr. A. Meijerman ​​(voorzitter, lid Remuneratiecommissie)
  • Mevr. R.E. Bouius-Riemersma (vicevoorzitter, voorzitter Remunratiecommissie)
  • Mevr. mr. S. Kromdijk (lid commissie Zorg, Kwaliteit en Veiligheid)
  • Dhr. R. Reekers (voorzitter Auditcommissie)
  • Mevr. drs. J.A. van Oijen (lid commissie Zorg, Kwaliteit en Veiligheid)
  • Dhr. drs. W. van de Pol (lid Auditcommissie)
  • Mw. dr. E. de Vries (lid commissie Zorg, Kwaliteit en Veiligheid)