Cosis helpt mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking grip te krijgen op het leven.

Sociale Vaardigheidstraining

De Sociale Vaardigheidstraining van Cosis is ontwikkeld naar de methode van Goldstein. Vanuit ervaringen in de praktijk zijn aanpassingen gemaakt en is gaandeweg een aangepaste methode ontwikkeld voor mensen met een (verstandelijke) beperking.

Handboek Sociale Vaardigheidstraining

In het Handboek voor de trainer staan de theoretische onderbouwing en de aanpassingen aan de methode van Goldstein, de werkwijze en de wetenschappelijke onderbouwing van de training beschreven. Het Handboek is inclusief een dvd waarop alle materialen voor de trainer en werkmappen voor zowel de trainer als de cursisten staan.

Trainingsdvd-box

Om in een sociale vaardigheidstraining direct een rollenspel te gaan spelen is een grote stap. Cliënten leren het beste aan de hand van goede voorbeelden. De gespeelde situaties zijn zodanig neergezet, dat elk spel dichtbij de belevingswereld van cliënten met een licht tot matig verstandelijke beperking staat.

  • 1 DVD: Deelvaardigheden; kennismaken, luisteren, iets vragen, een praatje maken, iets bespreken, je eigen mening geven, nee zeggen, kritiek geven, kritiek krijgen, feliciteren, compliment geven, condoleren/sterkte wensen, teleurstelling uiten, verdriet uiten en boosheid uiten.
  • 2 DVD: Non-verbale gevoelsuitingen; blij, boos, bang, verdriet, verbaasd, verlegen, vies en lekker.
  • 3 CD: Handleiding voor de trainer. Deze handleiding is bedoeld voor het gebruik van de videofragmenten op dvd voor de eigen SoVa training.  

Memoriespel Sociale Vaardigheidstraining voor mensen met een verstandelijke beperkingMemoriespel

Aanvullend op de SoVa training is er een memoriespel ontwikkeld. Een spelvorm met 15 memoriespelen van de vaardigheden, zoals die gebruikt worden bij de SoVa training. Het memoriespel kan worden ingezet als ontspannen moment; als bijdrage tot instructie of uitleg van een deelvaardigheid.

Bestelformulier Sociale Vaardigheidstraining