Cosis is de nieuwe naam van NOVO en Promens Care.
Cosis dichtbij voor Kim die geborgenheid nodig heeft.
Passende woonvorm

Passende woonvorm

Je woont het liefst op je eigen plek. Maar als dat niet kan, kun je bij ons terecht. We bieden je een (t)huis en begeleiding in één van onze woonvormen. Tijdelijk of voor langere tijd. Is zelfstandig wonen nog een te grote stap voor je? Dan kun je ook begeleid gaan wonen. Je woont dan op jezelf, maar een begeleider komt regelmatig bij je langs. Jullie werken samen toe naar jouw zelfstandigheid.