Cosis helpt mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking grip te krijgen op het leven.

Een alternatief voor school

Specialistische behandeling en begeleiding voor als het op een reguliere school niet (meer) kan.


Door een verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand heeft je zoon of dochter extra aandacht nodig. Soms kan een 'gewone' school of 'gewoon' kinderdagverblijf die ondersteuning niet (meer) bieden. Onze Expertisecentra Kind, Jeugd en Gezin zijn dan een alternatief. Een veilige basis waar je kind op z'n eigen tempo kan leren.

Op deze pagina lees je dat:

  • Specialisten van Cosis jouw kind helpen bij zijn of haar ontwikkeling
  • Het Expertisecentrum een plek is waar kinderen op hun eigen manier en in hun eigen tempo kunnen leren
  • We voor jouw zoon of dochter een eigen dagprogramma maken
  • Je als ouder nauw betrokken bent bij de samenstelling van dit programma

Expertisecentrum Kind, Jeugd en Gezin
Onze Expertisecentra Kind, Jeugd en Gezin lijken veel op een school. Je kind kan hier terecht voor dagbehandeling. Maar ook als voorbereiding op regulier of speciaal onderwijs. In dit centrum werken allerlei specialisten. Zij begeleiden jouw kind en stimuleren de ontwikkeling. Dit doen ze stap voor stap. Aan de hand van de nieuwste inzichten en methodes.

Dagprogramma
Je zoon of dochter volgt een eigen dagprogramma. Dat kan bestaan uit oefeningen en behandelingen. Bijvoorbeeld muziek, spel- en leeractiviteiten. We helpen je kind met praten, eten of bewegen. Voordat we een programma samenstellen, onderzoeken we wat de mogelijkheden van je kind zijn. Als ouder word je hier nauw bij betrokken. 

Een veilige basis
Een Expertisecentrum is een kindvriendelijke omgeving. Een plek waar je kind kan ontdekken, contact kan maken en op zijn of haar eigen manier kan leren. Elk centrum heeft daarvoor z'n faciliteiten. Denk aan een aangepast zwembad, gymzaal, therapieruimtes of een veilige speeltuin. Maar ook individuele ruimtes waar je kind kan rusten. Of alleen kan spelen of werken.

Op zoek naar een goed alternatief voor school?

Voor vragen over zorg kan je contact opnemen met de afdeling Cosis Cliëntservice, door te mailen naar clientservice@cosis.nu of bel 088 839 3298.