Cosis is de nieuwe naam van NOVO en Promens Care.
Cosis dichtbij voor Lieke die veilig wil opgroeien.
Hulp bij opgroeien

Hulp bij opgroeien

Een kind opvoeden gaat niet vanzelf. Zeker wanneer je zorgen hebt over de ontwikkeling van je zoon of dochter. Of wanneer je kind extra zorg en aandacht nodig heeft door een psychische of verstandelijke beperking. Of wanneer je zelf als ouder een beperking hebt. Cosis helpt je bij opvoeden en opgroeien. Met behandeling en begeleiding aan kinderen van 0 tot 18 jaar én hun ouders.