Cosis helpt mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking grip te krijgen op het leven.

Vrienden van Cosis

Extra activiteiten en extra mogelijkheden voor cliënten. Onze Vrienden maken het mogelijk.


Vrienden van Cosis
De Vrienden van Cosis organiseert, stimuleert en ondersteunt allerlei activiteiten voor mensen met een beperking. Hiermee willen we hun positie in onze samenleving versterken.

Onze doelen
We beheren een bankrekening waarop giften binnenkomen voor activiteiten, projecten en voorzieningen die belangrijk zijn voor cliënten, maar waarvoor Cosis geen financiële middelen krijgt. In de afgelopen jaren hebben we bijvoorbeeld gezorgd voor een aangepaste cliëntenkassa, cadeaus voor een Sinterklaasfeest, buitenschommels en tuininrichting en een snoezelruimte met waterbed en spelcomputers.

Nu nog twee besturen
Voorheen bestonden de Vrienden van NOVO en de Vrienden van Promens Care. Bij het samengaan van beide zorgaanbieders hebben de afzonderlijke besturen elkaar opgezocht en zijn constructies aan het verkennen om samen te gaan werken. In afwachting van een definitief besluit gaan de werkzaamheden van de beide Vrienden-besturen onverminderd door.

Verantwoording en transparantie
Beide Vrienden zijn ANBI gecertificeerd. Dat houdt in dat financiële en andere gegevens openbaar moeten zijn. Klik op de link om de gegevens in de zien voor:

Meer weten of lid worden?

Bert Middelbos
Telefoon: 088 839 3169
E-mail: b.middelbos@cosis.nu

Logo vrienden van Cosis