Cosis helpt mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking grip te krijgen op het leven.
Cosis dichtbij in Groningen en Drenthe

Waringin

Dagbesteding
Meppelerweg 45
7921 VN Zuidwolde Dr
Waringin

De Waringin is een woonlocatie voor volwassenen GGZ appartementswonen en groepswonen.

Het ligt net buiten het dorp Zuidwolde (Drenthe) en is gevestigd aan de Meppelerweg 45. Het is een vrijstaand gebouw. Rondom het gebouw is een ruime tuin en wandelpad met diverse zitjes, bankjes en een dierenhof. De Waringin ligt aan een drukke weg.  Voor Waringin is een bushalte, waar bussen richting Hoogeveen en Meppel rijden.  Er ligt een fietspad aan de Meppelerweg richting het dorp Zuidwolde en de Wijk. Het centrum ligt op 2 km afstand van de Waringin. De Waringin is omringt door weilanden en bos.  Het ligt in  een rustige woonomgeving.
De Waringin heeft enkele buren, waaronder een restaurant.

Het gebouw bestaat uit een lange gang, waaraan 4  woonlanen liggen met appartementen.
Bij binnenkomst heb je een balie en vervolgens kom je op het “Dorpsplein”. Het “Dorpsplein” wordt veelal gebruikt voor gezamenlijke activiteiten, onder andere,  koffie drinken, bingoavond, spelletjes avond.

De BW Waringin biedt erf gebonden zorg en begeleiding aan bewoners  met een psychische problematiek, veelal in combinatie met andere beperkingen, die intensieve begeleiding en/of  persoonlijke verzorging en/of verpleging nodig zijn.
Bij erf gebonden zorg vindt Wonen en Werken Dagbesteding Leren (WDL) op hetzelfde terrein plaats. De locatie heeft 62 appartementen, waarvan  12  buiten appartementen. Er is één logeerplek voor tijdelijk verblijf.

De appartementen bestaan uit een zit/slaapkamer met klein keukenblokje, douche en toilet . In de appartementen is geen gelegenheid om te koken, m.u.v. de buitenappartementen.   Deze zijn tevens geschikt als opstap voor cliënten naar een zelfstandigere vorm van wonen.
De Waringin biedt een veilig basisklimaat. Dit klimaat kenmerkt zich door voorspelbaarheid, regelmaat en betrouwbaarheid.

Iedere bewoner heeft zijn/haar eigen dag routine. De dag routine is een zinvolle dag invulling die samen met de bewoner is gemaakt. Een wezenlijk onderdeel van de dag routine  is werken, dagbesteding of leren. (WDL) De samenwerking tussen Wonen en WDL is hierdoor intensief en van cruciaal belang. Er wordt samen met  de bewoner besproken wat nodig is om uitdagend en aantrekkelijk werk of dagbesteding te realiseren.
Iedere bewoner heeft een eigen appartement, maar kan ook gebruik maken van de groepsruimtes en het dorpsplein, waar dagelijks activiteiten worden aangeboden.

Er is begeleiding tijdens de groepsmomenten. In elke groepsruimte kan worden gekookt. 

Het merendeel van de bewoners zijn aangewezen op 24-uurszorg met  intensieve begeleiding en ondersteuning. Bewoners  behoeven nabijheid, waarbij ze direct een beroep kunnen doen op de begeleiding. Sommige bewoners behoeven toezicht voor hun eigen veiligheid. Het is belangrijk om de principes van “warme zorg” toe te passen of een klimaat met een laag Expressed Emotion (EE).

Er  is 24/7 begeleiding aanwezig. In de nacht is er een wakkere wacht en een slaapdienst. 

 Op de Waringin  zijn 4 leefgroepen  te onderscheiden:

  • 1e : Kastanjelaan richt  zich op de bewoner met (ernstige) meervoudige problematiek; psychiatrische problematiek  in combinatie met somatische problematiek ten gevolge van ouderdom, neurologische aandoeningen, niet-aangeboren-hersenletsel, en/of een lichamelijke handicap.
  • 2e : Lindelaan richt zich veelal op de ouder wordende bewoner.
  • 3e : Berkenlaan richt zich veelal op de volwassen bewoners, die vooral baat hebben bij individuele begeleiding en die een prikkelarme woonomgeving nodig hebben. Tevens biedt de Berkenlaan een logeerplek.
  • 4e : Eikenlaan richt  zich veelal  op de volwassen bewoners met psychiatrische problematiek  in combinatie met verslavingsproblematiek en/of gedragsproblematiek.

 

 

 

 

 

Wat maakt de locatie bijzonder

IRBOp de Waringin wordt  met de IRB (individuele Rehabilitatie Benadering)  gewerkt .

Uitgangspunt van de IRB is dat iedereen met een beperking gebaat is bij het hebben en houden van zoveel mogelijk gezonde rollen in de maatschappij. Denk hierbij aan rollen, zoals werknemer, moeder, lid van een sportclub, lid van een familie enz. 

HOZ
Passend bij de IRB methode wordt er gewerkt met herstel ondersteunende zorg,(HOZ) waarbij we uitgaan van een gelijkwaardige relatie tussen cliënt en begeleider. We werken met ervaringsdeskundigen, zij kunnen worden ingezet om een  bijdrage te leveren aan HOZ.

De Woonstart visie  heeft als uitgangspunt  de Herstel Ondersteunende Zorg (HOZ).
Herstel betekent: “Het opnieuw kunnen leiden van een betekenisvol leven.”
Herstel gaat dus niet over ‘beter worden’ in de zin van genezen. De intentie is om, ondanks de problemen die soms niet overgaan, toch te werken aan zingeving in de vorm van gewoon leven, met alles er op en eraan.

Naast  bovengenoemde methodieken  worden aspecten gebruikt uit verschillende andere methodieken en begeleidingsstijlen. Denk daarbij aan  cursussen oplossingsgericht werken, motiverende gespreksvoering, en psychopathologie.

Vanuit de Woonstart visie kijken we naar alles wat op het vlak van begeleiding, ondersteuning  en training wordt gedaan om bewoners te ondersteunen bij hun herstel, zodat de regie op het eigen leven en meedoen in de eigen leefomgeving wordt vergroot.

In de ene situatie betekent dit weer zelfstandig wonen, in de andere situatie kan iemand die beschermd woont lid worden van een club of zijn eigen was leren doen, helpen met koken enz.  Dit zijn enkele voorbeelden van resultaten die door Woonstart interventies bereikt kunnen worden.

Vrijwilligers

We maken gebruik van vrijwilligers in de woonlocatie, die ondersteunen bij fietsen, wandelen, koken, spelletjes enz.                

bekijk alle locaties