Cosis helpt mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking grip te krijgen op het leven.
nieuws
Van groepswonen naar individuele training

16 april 2019

Van groepswonen naar individuele training

In de groene omgeving van de wijk Emmerhout staat de Beschermde Woonvorm Laan van de Marel. Op nummer 633 van de straat is een hoekwoning volledig aangepast om jongeren te trainen in het zo zelfstandig mogelijk wonen en leven. De woning heeft al enige tijd de functie van groepswonen voor jongeren met een psychische beperking, maar gaat haar doelstelling aanpassen, omdat de veranderende tijd en de jongeren dat vragen.

Begeleidster Simone: ''We hebben zes kamers voor jongeren die vallen onder GGZ jeugd. Problematiek die voor kan komen is ADHD, hechtingsproblematiek, autisme of verslavingsproblematiek. Ook kunnen er jongeren bij ons komen met een lichte verstandelijke beperking. Tot voor kort profileerden wij ons als groepswonen met een centrale huiskamer met daaromheen kamers voor de bewoners. Maar we hebben gemerkt dat de doelgroep minder gebaat is bij deze groepsdoelen. Er is een sterk groeiende vraag naar individuele training om op termijn zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren. Daarom hebben we de doelstelling van de voorziening aangepast en daarmee ook de inrichting.''

Begeleider Jan Willem: ''De indicaties voor wonen door de gemeente zijn korter van duur geworden. Van verschillende kanten, waaronder die dus van de cliënt, wordt gestimuleerd om individuele trajecten af te spreken om zo snel mogelijk weer, al dan niet gedeeltelijk, op eigen benen te kunnen staan. Met bewoners spreken we individuele trainingstrajecten af die daar op gericht zijn, zoals omgaan met geld, zelfverzorging, huishoudelijke verzorging, dagstructuur en discipline ten aanzien van school of werk. Dit zijn de meest voorkomende aspecten waarmee we samen met de cliënt aan de slag gaan.''

Laan van de Marel keuken

Trainingsdoelen
Zo ging het ook bij Johan die inmiddels grotendeels zelfstandig op kamers in Emmen woont. Hij kwam bij de Beschermde Woonvorm binnen als jongere met autisme. Zijn thuissituatie was dermate verslechterd dat hij elders een plek zou moeten hebben. Er was veel ruzie in het gezin en Johan trok zich geheel terug achter zijn games en bleef daar in hangen.

Na de verhuizing naar de Laan van de Marel ervoer hij meteen rust en ruimte. De trainingsdoelen die samen met de begeleiding en het gezin opgesteld waren, richtte zicht op het herstel van het contact met het gezin, naar school gaan, zichzelf leren verzorgen en het opbouwen van een nieuw sociaal netwerk. Johan heeft een jaar lang hard gewerkt aan de doelen en woont nu zelfstandig met nog een paar uur thuisondersteuning per week.

Simone: ''Het traject van Johan geeft wel redelijk weer hoe het kan gaan als een jongere bij ons komt wonen. Buiten de intensieve contacten met onze bewoners proberen we ook zoveel mogelijk te investeren in de thuissituatie. We zien het als een gedeelde verantwoordelijkheid en proberen iedereen bij de voortgang te betrekken.''