Cosis helpt mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking grip te krijgen op het leven.
nieuws
Indrukwekkend werkbezoek Boris van der Ham (VGN) aan Cosis

20 juni 2019

Indrukwekkend werkbezoek Boris van der Ham (VGN) aan Cosis

Dinsdag 18 juni bracht een delegatie van de VGN een werkbezoek aan Cosis. Oud-politicus Boris van der Ham is de nieuwe voorzitter van de VGN. Hij trekt door het land om kennis te maken met de branche.

Het bezoek startte bij de Arkel, Expertisecentrum Kind, Jeugd & Gezin, waar ze in een gesprek met de Raad van Bestuur van Cosis, een algemeen beeld geschetst kreeg van Cosis. Daar gingen ze ook in gesprek met Akkie van der Heide, moeder van een dochter met een ernstig meervoudige beperking die de Arkel bezoekt.

Daarna zette het gezelschap koers naar één van de 26 gezinshuizen van Cosis: Het Kwetternest. Hier bieden Johan en Linda Eulink een echt thuis aan 9 kinderen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen. Tot slot werd de Deel bezocht, een locatie voor Werken, Dagbesteding en Leren. De Deel is gehuisvest in een voormalige boerderij midden in de wijk Baggelhuizen. Het accent ligt hier op werken en leren, gericht op het vergroten van de mogelijkheden en ondersteuning van de individuele mee-werkers.

Tijdens de zelfgemaakte lunch vertelde Silly Poelstra, oriëntatiemedewerker bij Cosis, hoe ze de mee-werkers dankzij het WDL-aanbod begeleiden in het zetten van stappen op de participatieladder. Mee-werker Christiaan vertelde samen met zijn begeleider Martijn de aanwezigen hoe hij het vindt om te wonen bij Cosis en over het realiseren van zijn grote droom: zelfstandig wonen.

De delegatie van VGN was onder de indruk van het werkbezoek. Ze genoten van de ontmoetingen met de cliënten, waren enthousiast over diverse locaties en zeer onder de indruk van de grote toewijding en het plezier waarmee de medewerkers hun werk verrichten. 

Gesprek
In gesprek
Bestuurder Ria Stegehuis