Cosis helpt mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking grip te krijgen op het leven.

Aanmelden en indicatie

Wil je je aanmelden voor hulp thuis, ondersteuning bij opvoeden en opgroeien, een zinvolle dagbesteding? Of zoek je een passende woonvorm? We zijn er voor je. Persoonlijk en dichtbij.


Ik wil me aanmelden voor hulp bij Cosis

Neem contact op met de Cosis Cliëntservice. Je krijgt een vaste contactpersoon die je alles kan vertellen over de hulp die wij je kunnen bieden. Ook bemiddelt je contactpersoon voor een plek die bij je past. Wil je je direct aanmelden, kijk dan onderaan de pagina voor het aanmeldformulier. Wil je het formulier schriftelijk indienen? Klik hier voor het aanmeldformulier.

Toegangsbewijs tot de zorg

Om gebruik te kunnen maken van onze hulp, heb je eerst een indicatie of een beschikking nodig. Dit heeft te maken met de manier waarop onze hulp gefinancierd wordt: vanuit de gemeente (Wet maatschappelijke ondersteuning), vanuit de Wet langdurige zorg of vanuit de Jeugdwet.

Eigen bijdrage
Wie ouder is dan achttien jaar en zorg/begeleiding van Cosis krijgt vanuit de Wlz of de Wmo, betaalt een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage wordt geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van het inkomen, vermogen, huishouden en indicatie. Op de website van het CAK kun je jouw gegevens invullen en direct zien hoe hoog jouw eigen bijdrage zal zijn. Voor jongeren onder de achttien jaar geldt geen eigen bijdrage.

Extra producten en diensten
Cosis biedt haar cliënten extra producten en diensten aan die onder de Wlz-zorg of Wmo vallen. Bijvoorbeeld het wassen van kleding of activiteiten op het gebied van vrije tijd. De kosten hiervoor brengt Cosis bij jou in rekening. Je bent niet verplicht deze producten of diensten af te nemen. Voor de tarieven kan je contact opnemen met het hoofd.

Wachttijden
Cosis heeft wachttijden die per locatie en per ondersteuningsvraag kunnen verschillen. Voor de ambulante hulpverlening en dagbesteding gelden in principe geen wachttijden en starten we zo snel mogelijk. Voor woon- en behandelplekken geldt er een aanmeldprocedure en hebben we meestal een wachtlijst. 

Wachttijden ontstaan wanneer er veel belangstelling is voor de dagbesteding plek of de locatie naar keus. Daarnaast kan het soms enige tijd kosten om de aanmeldprocedure zorgvuldig te doorlopen en vast te stellen welke zorg het beste bij jou past. Voor alle vormen van ondersteuning is een indicatie van het CIZ of een beschikking van de gemeente nodig.

Indien nodig kunnen we je adviseren of helpen bij het verkrijgen van een passende indicatie of beschikking. In bepaalde gevallen zijn er mogelijkheden voor overbruggingszorg om de wachttijd te overbruggen. Bij aanmelding hoor je van ons hoe lang ongeveer de wachttijd is. Wanneer je op de wachtlijst staat houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen. Zo weet je steeds waar je aan toe bent. 

Als je vragen hebt, kun je altijd contact opnemen met de cliëntconsulenten van de afdeling Cliëntservice via het nummer 088 839 3298 of door te mailen naar clientservice@cosis.nu.

Onafhankelijke cliëntondersteuning
Iedereen die recht heeft op zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz) kan hulp krijgen van een onafhankelijk cliëntondersteuner. Hij of zij ondersteunt jou of jouw naaste met alle vragen rondom het regelen en de uitvoering van langdurige zorg. Een cliëntondersteuner staat naast je, denkt met je mee en betrekt waar mogelijk je sociale netwerk, zoals familie, mantelzorgers en vrijwilligers. De cliëntondersteuner kent ook het zorgaanbod in jouw buurt.

De onafhankelijke cliëntondersteuning wordt geregeld vanuit het Zorgkantoor. Meer informatie hierover vind je op de website van jouw Zorgkantoor:

Aanmeldformulier
  • Lees hier het privacystatement van Cosis