Cosis helpt mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking grip te krijgen op het leven.
Wat je zelf kunt, doe je zelf

Woonstart

Woonstart is het gedachtegoed van Cosis voor alle cliënten binnen de ggz.


Download hier een printversie met alle informatie over Woonstart en de Koffer, klik hier voor de cliëntversie.

Woonstart

Woonstart

Wat is Woonstart?

Vanuit de Woonstart visie kijken we naar alles wat op het vlak van begeleiding en training wordt gedaan om cliënten te ondersteunen bij hun herstel. In de ene situatie betekent dit zelfstandig wonen, in de andere situatie kan iemand die beschermd woont lid worden van een club of zijn eigen was leren doen. Dit zijn enkele voorbeelden van resultaten die door Woonstart interventies bereikt kunnen worden.

We willen een cultuur realiseren waarbinnen sleutelbegrippen als ‘hoop bieden’, ‘ontwikkelen & leren’ en ‘bondgenootschap’ geen loze kreten zijn, maar de attitude van onze medewerkers typeren. Daarnaast kijken we ook naar de competenties van medewerkers, naar de inzet van financiën en naar de geschiktheid van ons vastgoed.

Eigen was leren doen

Wat is Herstel?

Cosis werkt in de Woonstart visie met de uitgangspunten van Herstel Ondersteunende Zorg (HOZ). Herstel betekent: "Het opnieuw kunnen leiden van een betekenisvol leven." Herstel gaat dus niet over ‘beter worden’ in de zin van genezen. De intentie is dus om, ondanks de problemen die soms niet overgaan, toch te werken aan zingeving in de vorm van een gewoon leven, met alles er op en eraan.

HOZ richt zich op 4 dimensies:

  1. Persoonlijk herstel;
  2. Gezondheid;
  3. Dagelijks leven;
  4. Maatschappelijke rollen.
Keukentafelgesprek

Waarom kiest Cosis voor Woonstart?

De tijden veranderen. Waar het vroeger vanzelfsprekend was dat mensen zo lang als ze wensten beschermd konden wonen, is dit nu niet meer het geval. De gemeentes zijn verantwoordelijk voor de WMO indicaties die het BW verblijf betalen. Deze indicaties worden wel of niet afgegeven na het voeren van een zogenaamd 'keukentafelgesprek'. In dit gesprek wordt er samen met de GGZ cliënt besproken waar iemand begeleiding bij nodig heeft en aan welke doelen er gewerkt gaat worden in de periode van de indicatie.

Cosis kiest niet alleen voor de Woonstart visie vanwege de nieuwe gemeentelijke verantwoordelijkheid. We denken namelijk dat we meer kunnen doen aan het versterken van eigen regie en het vergroten van zelfredzaamheid van cliënten dan we nu doen. Veel mensen wonen al lange tijd beschermd, terwijl ze wellicht met minder hulp net zo goed of beter af zouden zijn.

De Woonstart visie helpt ons om op alle terreinen de benodigde verandering door te voeren, zowel in de begeleiding en ondersteuning van cliënten, in het (verder)ontwikkelen van medewerkers, in het efficiënt en doelgericht inzetten van de financiële middelen als in het maken van een toekomstgericht vastgoedplan.