Cosis helpt mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking grip te krijgen op het leven.
nieuws
Verfrissende start van 2019

15 januari 2019

Verfrissende start van 2019

Op donderdag 10 januari vond de eerste GGZ medewerkersbijeenkomst van 2019 plaats. Dit keer werd de bijeenkomst in een andere vorm gegoten. De bijeenkomst stond in het teken van 'interactie' en 'informatie ophalen'.

Ria Stegehuis (voorzitter Raad van Bestuur) opende de bijeenkomst met een informatieve terugblik op het afgelopen jaar. Een jaar waarin verschillende stappen zijn gezet binnen de GGZ-dienstverlening van Cosis, namelijk:

 • Huidige situatie van de Cosis GGZ-dienstverlening is in beeld gebracht.
 • Locatiebezoeken vonden plaats.
 • De pijlers 'Woonstart' en 'Ervaringsdeskundigheid' werden vastgesteld.
 • De visie Woonstart en de kwaliteitskaders werden verder uitgewerkt.
 • We ontwikkelden een fysieke Woonstartkoffer, de Woonstart website en een animatiefilm over Woonstart.
 • Het product ThuisPlus werd ontwikkeld: Weer Thuis, Optimaal Leven, Beschermd Leven, Beschermd Thuis.
 • Op de valreep van 2018 ontstond het project: Heel Cosis Klust.
Ervaringsdeskundigheid

Na de plenaire opening volgde het interactieve gedeelte: 'de informatiemarkt'. De zaal was gevuld met statafels, elke statafel werd bemand door mensen met kennis over de volgende onderwerpen:

 • Woonstart
 • IRB experts
 • 2 onderzoeken: SPRINT en Woonstart
 • ThuisPlus
 • Communicatie
 • Buurtcirkels
 • Ervaringsdeskundigen
 • Optimaal Leven
 • Trajectbegeleiders
 • Heel Cosis Klust

Aan de bezoekers de gelegenheid om vragen te stellen aan de 'experts' en om collega's op te zoeken om met elkaar het gesprek aan te gaan over de onderwerpen en de verbinding op te zoeken. De 'nieuwe' vorm van de bijeenkomst werd als zeer positief ervaren. Het resultaat: nieuwe ideeën, inspiratie en frisse energie om aan met z'n allen aan de start te gaan in 2019.

Buurtcirkels

Wat staat ons te doen 2019?
Een nieuwe fase, een andere programma-manager. Tijdens de bijeenkomst heeft Gerda Schomaker officieel het stokje overgenomen van Rhea ter Laak. De resultaten uit 2018 gaan we gebruiken als vertrekpunt om van te leren hoe we de volgende stappen kunnen zetten. Kortgezegd: met elkaar de beweging volgen, bijsturen, evalueren, bijsturen.

De onderwerpen waar we mee van start gaan, zijn:

 • Plan van aanpak schrijven op basis van de locatiebezoeken
 • Buurtcirkels
 • Trajectbegeleiders
 • IRB counselors
 • Werkstart (vanuit convenant Samen werken aan wat werkt , kenniskring GGZ)
 • Datingsite
 • Heel Cosis Klust
 • Ervaringsverhalen ophalen
 • Blijven vertalen van interne en externe ontwikkelingen naar wat dat van ons vraagt
 • Oppakken nieuwe thema’s