Cosis helpt mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking grip te krijgen op het leven.
nieuws
Innovatie evenement 'Liefde voor innovatie' in Hilversum

18 februari 2019

Innovatie evenement 'Liefde voor innovatie' in Hilversum

Op Valentijnsdag, 14 februari, heeft de RIBW Alliantie, in samenwerking met de Federatie Opvang, een innovatie evenement georganiseerd.

Het thema was 'Liefde voor innovatie'. Er werden diverse workshops gegeven om een innovatieve en creatieve oplossingen te bedenken rondom een bepaald thema, dilemma of probleem. Cosis verzorgde één van de workshops.

De middag ging van start met een introductie van Artie van Tuijn, voorzitter van RIBW Alliantie. Vervolgens gingen de deelnemers naar hun gekozen workshop. De workshop 'Woonstart en programmatisch werken met de IRB' werd vanuit Cosis georganiseerd. De workshop ging van start met twee vraagstellingen:

  1. Wat zijn thema’s /onderwerpen waar cliënten van jullie organisatie tegen aanlopen?
  2. Waarbij heb je onvoldoende te bieden?
Workshop

Er kwam veel input vanuit de deelnemers. Na het bespreken van de vraagstellingen, werd er verteld over onderwerpen die spelen binnen de GGZ bij Cosis. Onderwerpen zoals participatie, herstel ondersteunende zorg, de methodiek IRB, het GGZ programma-team en Woonstart kwamen aan bod. Ook de Woonstartkoffer en de site van Woonstart werd bekeken en besproken, de reacties waren erg positief.

Tenslotte hebben de deelnemers informatie gekregen over het project 'Heel Cosis Klust'. Een initiatief om cliënten te kunnen helpen met het verhuizen en inrichten van zijn of haar woning met een krappe beurs en te weinig hulp uit eigen netwerk. Het was een geslaagde middag met veel enthousiaste reacties en soms een kritische noot. We zijn erg blij met de ontvangen feedback en nemen we mee naar het GGZ programma-team.

Liefde voor innovatie