Cosis helpt mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking grip te krijgen op het leven.
nieuws
Informeren, verbinden en saamhorigheid

Informeren, verbinden en saamhorigheid

Afgelopen maand vond opnieuw een teamdag voor ervaringsdeskundigen GGZ binnen Cosis plaats. Bij deze een kort verslag van de dag en een sfeerimpressie in videovorm.

De vorige teamdag stond in het teken van kennismaken, regio indeling doornemen en richting bepalen. Om tot acties te komen, werd er afgesloten met een Hackathon, met als onderwerp: "Hoe kunnen we samen de taken/werkzaamheden van de ervaringsdeskundigen in de regio oppakken.'' De aanwezigen gingen in kleine teams aan de slag met het vraagstuk. Klik hier voor de video die is gemaakt over de Hackathon.

Afgelopen teamdag had een andere insteek. De dag was namelijk opgesplitst in twee delen, een informatief deel en een interactief deel. De doelstellingen van de dag waren:

  • Informeren en verbinden
  • Gezelligheid en saamhorigheid

Tijdens het eerste deel werd de voortgang van de werkgroepen, die tijdens de vorige teamdag zijn opgericht, besproken. Eén van de werkgroepen gaf een presentatie over de eerste behaalde resultaten, waaronder een blog en de praatplaten die ontwikkeld en getekend worden door een ervaringsdeskundige. Daarna is er wat verteld over het 'In de regio werken' en hoe dit eruit gaat zien voor de ervaringsdeskundigen. Als laatste is de Woonstart visie opgehelderd. 

In het tweede deel van het programma zijn de ervaringsdeskundigen vooral bezig geweest met het delen van persoonlijke visies op herstel: ''Wat is voor hen persoonlijk herstel bevorderend en -belemmerend?'' De reacties zijn opgeschreven en besproken. Dit zorgde voor verdieping binnen de groep en het zette hen weer even op scherp. De conclusie: ''Wat voor het een herstelbevorderend is, hoeft voor de ander niet zo te zijn.'

De uitkomsten van de sessie worden verwerkt in praatplaten, infographics en dergelijke. Daarnaast heeft de groep alle trainingen/cursussen uit de Woonstart koffer besproken en een oefening gedaan uit de Zingevingsgroep. Dit om te ervaren hoe een training eruit ziet.

Het was een mooie dag die de ervaringsdeskundigen ervaarden  als verbindend en inspirerend. Een mooie manier om elkaar te ontmoeten en aan de gezamenlijke visie te werken. Bekijk hieronder de video:

Teamdag 2 Ervaringsdeskundigen