Cosis helpt mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking grip te krijgen op het leven.
nieuws
Energieke en zonnige medewerkersbijeenkomst GGZ

06 juni 2019

Energieke en zonnige medewerkersbijeenkomst GGZ

Op dinsdag 4 juni vond de tweede Cosis GGZ medewerkersbijeenkomst van 2019 plaats. Dit keer werd de bijeenkomst in Stadskanaal gehouden, in het kerkgebouw 'De Lichtbron'. Een interessante en nieuwe locatie die werd aangedragen door collega’s van de dagbestedingslocatie De Regenboog.

We begonnen de dag met een opening van Gerda Schomaker, programmamanager GGZ. Gerda vertelde kort over de stappen die zijn gezet sinds de vorige medewerkersbijeenkomst begin januari dit jaar, waar de focus momenteel ligt, wat en waar iets heeft plaats gevonden in de regio en over de insteek van de ochtend.

Voordat we van start gingen met de interactieve informatiemarkt, verzorgde collega Rianne Steenbergen een Energizer. Dit is een actieve activiteit om de energie binnen een groep hoog te houden. Het was een ontspannen moment (in het zonnetje) en een mooi bruggetje naar het volgende onderdeel.

Energizer rondje rennen
Energizer bewegen
Energizer in de zon

Interactieve informatiemarkt
Vanwege de positieve geluiden over de vorige medewerkersbijeenkomst, hebben we er voor gekozen om opnieuw te kiezen voor een informatiemarkt. Binnen en buiten stonden tafels die werden bemand door mensen met kennis over de volgende onderwerpen:

 • Virtuele brillen
 • Dating- en vriendschapssite: Durf jij met mij?
 • Buurtcirkels
 • Herstelondersteunend zorg/psychopathologie, 24 uur in de huid van de…
 • Woonstart en Woonstartonderzoek
 • Leefstijl
 • Ervaringsdeskundigen GGZ
 • Paardencoaching
 • Dagbestedingslocatie De Regenboog
 • Trajectbegeleiders (samenwerking UWV en (Werk)start)
 • Methodiek IRB
 • Heel Cosis Klust
 • Pynter cursussen voor GGZ medewerkers

Een divers programma met vele nieuwe onderwerpen, zoals de virtuele brillen en coaching met dieren. De deelnemers van de ochtend kregen alle ruimte om vragen te stellen aan de 'experts'. Daarnaast werd aan de deelnemers gevraagd om feedbackformulieren in te vullen over de bovenstaande onderwerpen. Een win-win situatie voor beide partijen en veel kennisuitwisseling.

Virtuele brillen
Dating- en vriendschapssite: Durf jij met mij?
Buurtcirkels
Herstelondersteunend zorg/psychopathologie, 24 uur in de huid van de…
Woonstart en Woonstartonderzoek
Leefstijl
Ervaringsdeskundigen GGZ
Paardencoaching
Dagbestedingslocatie De Regenboog
Trajectbegeleiders (samenwerking UWV en (Werk)start)
Heel Cosis Klust

Woonstart Kletsdoos
Na de informatiemarkt gingen we over op de 'Woonstart Kletsdoos'. De deelnemers gingen in groepjes met elkaar in gesprek over Woonstart aan de hand van een aantal vragen:

 • ''Wonen alleen is niks. Eens of oneens?''
 • ''Wat is Woonstart? ''
 • ''Ervaringsdeskundigheid op locatie is…''
 • ''Wat vind je het moeilijkste onderdeel van Woonstart om toe te passen?''
 • ''Woonstart betekent voor mij…''
 • ''Ik gebruik de Woonstartkoffer het meeste bij ..., want…''
 • ''Waar zal je meer uitleg/kennis over willen hebben m.b.t de Woonstart?''
 • ''Welk succes wil je met ons delen m.b.t Woonstart?''

De opgehaalde reacties worden gebruikt door het programmateam bij het door ontwikkelen van de visie 'Woonstart'.

Kletsdoos buiten
Kletsdoos dichtbij
Kletsdoos binnen

En nu verder
De medewerkers ervaarden de bijeenkomst als een mooie manier om elkaar op te zoeken en het gesprek aan te gaan. Ook de woorden 'inspirerend', 'vernieuwend' en 'bijkletsen' werden genoemd.

Ondanks de lage opkomst deze keer, gaan we gewoon door met de medewerkersbijeenkomsten. De volgende staat gepland voor november. Om zoveel mogelijk GGZ locaties en collega’s te bereiken binnen Cosis, denken we na over een nieuwe vorm van de bijeenkomst. We willen graag alle aanwezigen bedanken voor hun enthousiasme en positieve energie en de locatie 'De Lichtbron' voor hun gastvrijheid!