Cosis helpt mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking grip te krijgen op het leven.
nieuws
Cosis, Lentis en WerkPro starten vijf Buurtcirkels in de stad en provincie Groningen

04 september 2019

Cosis, Lentis en WerkPro starten vijf Buurtcirkels in de stad en provincie Groningen

De Buurtcirkels, netwerken waarin mensen met een hulpvraag elkaar ondersteunen, komen in Winschoten, Hoogezand, Groningen-Zuid, Groningen-West en Paddepoel. Een Buurtcirkel kan bestaan uit negen tot twaalf mensen die bij elkaar in de buurt wonen. De gedachte is dat deze mensen elkaar helpen en dat eenieder bereid is iets voor een ander te doen.

Het vergroten van sociale veerkracht
,,De Buurtcirkel is een beproefd concept’’, zegt Sylvia Schoots, werkzaam bij Cosis en Buurtcirkelcoach in Midden-Groningen. ,,Er wordt ingezet op het vergroten van de sociale veerkracht door mensen met behoefte aan ondersteuning met elkaar te verbinden en zo met elkaar een netwerk te vormen. Iedereen is wel ergens goed in en je helpt elkaar wanneer je ergens hulp bij nodig hebt.’’ 

Deelnemers aan een Buurtcirkel worden ondersteund door een vrijwilliger uit de wijk en een professionele coach. De onderlinge verbondenheid schept vertrouwen, maakt mensen sterker en zelfredzaam en vermindert de vraag naar professionele hulp, zegt Schoots.

Van 'zorgen voor' naar 'zorgen dat'
,,Het opzetten van Buurtcirkels draagt bij aan het veranderen van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’.’’ Steeds meer mensen die jaren achtereen afhankelijk waren van zorg, wonen tegenwoordig zelfstandig in een wijk. Zij hebben lang niet altijd een netwerk waarop zij kunnen terugvallen.

Het idee van de Buurtcirkel, waarmee onder meer in Rotterdam, Arnhem, Amsterdam, Venray en Zaanstad ervaring is opgedaan, is gebaseerd op 'supported living networks' van de Engelse organisatie Keyring, die sinds 1990 worden ingezet. In 2013 is een Nederlandse variant ontwikkeld. 

Minder druk op mantelzorgers
Meedoen aan een Buurtcirkel zou leiden tot actieve netwerken, wat zorgt voor minder druk op mantelzorgers. Er is minder vereenzaming, deelnemers voelen zich veiliger en meer gewaardeerd, wat weer leidt tot een hogere kwaliteit van leven. ,,Een betere kwaliteit van leven zorgt voor minder verslaving en medicijngebruik, wat een gezondere levensstijl met zich meebrengt.’’

Ga voor meer informatie over Buurtcirkels naar de website www.buurtcirkel.nl of neem contact op met Buurtcirkelcoach Sylvia Schoots:

Bron: Dagblad van het Noorden