Cosis helpt mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking grip te krijgen op het leven.
nieuws
Buurtcirkels binnen Cosis

Buurtcirkels binnen Cosis

Vanuit het GGZ programma is het initiatief genomen om binnen Cosis te gaan starten met Buurtcirkel. Buurtcirkel is een initiatief van Pameijer. Er zijn al bijna 60 Buurtcirkels in Nederland gerealiseerd.

In 2019 gaan wij in Groningen, Hoogezand en Winschoten starten met Buurtcirkel. Dit doen we samen met Lentis en Werkpro. Ook in Drenthe zal Buurtcirkel opgestart worden, er wordt nog overlegd waar en met welke samenwerkingspartners.

Wat is een Buurtcirkel?
Buurtcirkel is een sociaal netwerk (9 – 12 deelnemers) dat mensen die zelfstandig wonen en een ondersteuningsvraag hebben in een buurt of wijk met elkaar verbindt. Dit netwerk geeft vertrouwen en maakt mensen sterker en zelfredzamer. Iedereen helpt elkaar vanuit zijn eigen talenten met hulp van een vrijwilliger en een professionele Buurtcirkel coach.

De basis is dat iedereen bereid is iets voor een andere deelnemer van de Buurtcirkel te doen. Deelnemers spreken met elkaar af voor sociale activiteiten of helpen elkaar bij dingen die ze moeilijk vinden. Dit contact draagt bij aan zelf- en samen redzaamheid, voorkomt uitval en heeft een positieve invloed op de leefbaarheid van buurten en wijken.

Bovendien zorgt een Buurtcirkel voor een betere afstemming tussen de actuele zorgvraag en het professionele zorgaanbod. Bijkomend doel is de afbouw van professionele hulpverlening.

Wij zoeken Buurtcirkelcoaches!
Wij zoeken voor deze Buurtcirkels enthousiaste Buurtcirkel coaches en vrijwilligers. Houd je van pionieren, goed in coachen en kun je verbinden? Begin 2019 zal het werven van Buurtcirkel coaches starten. Heb je interesse of ken je iemand die hier geknipt voor is? Neem vast contact op en houd de vacatures in de gaten!

Wil je meer weten? Op de site van www.buurtcirkel.nl kun je meer lezen en staan ook ervaringen van deelnemers. Op Youtube heeft Buurtcirkel ook enkele filmpjes staan

Geïnteresseerd?
Heb je interesse of vragen? Bel Simona Benedictus (06 23319881). Simona is vanuit het Programmateam GGZ aan Buurtcirkel verbonden.