Cosis helpt mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking grip te krijgen op het leven.
nieuws
Bijeenkomst lokale cliëntenraden ggz

09 juli 2019

Bijeenkomst lokale cliëntenraden ggz

In mei heeft er een bijeenkomst van de lokale cliëntenraden ggz plaatsgevonden. Tijdens de bijeenkomst kwamen onder andere de onderwerpen 'Woonstartkoffer' en 'Ervaringsdeskundigheid' aan bod. Er ontstonden prachtige gesprekken, waarin met veel belangstelling naar elkaar werd geluisterd. Bij deze een samenvatting van de dag.

Woonstartkoffer

Er wordt inmiddels veel gebruik gemaakt van het aanbod in de Woonstartkoffer. De Woonstartkoffer biedt een mooi overzicht van alle trainingen die er mogelijk zijn binnen Cosis, zowel digitaal als op papier. In het gesprek over de Woonstartkoffer werd geconcludeerd dat je veel kunt leren van de mensen om je heen en van de begeleiding, maar ook van jezelf. Als je goed kijkt, luistert en je er open voor stelt kun je leren van iedereen.

Positieve ervaringen
Eén van de aanwezigen is bezig met een Zelfbeeldtraining. De cliënt vindt de training erg prettig en de deelnemers leren veel van elkaar. Andere trainingen waar veel gebruik van wordt gemaakt zijn de trainingen Gezonde leefstijl en Scharnier. Een deelnemer van de training Scharnier vertelt dat hij dankzij de lessen de stap heeft gezet naar een nieuwe dagbesteding. Hij werkt nu met veel plezier bij een bedrijf in het evenementencircuit.

Verbeterpunten
Er zijn ook een aantal verbeterpunten besproken. Om een training te kunnen starten moeten er genoeg deelnemers zijn (6 à 8 personen). Hierdoor moeten cliënten soms wachten of moeten cliënten reizen om aan te sluiten bij een training op een andere locatie. Er zijn cliënten die niet alleen durven te reizen. De oplossing die hiervoor genoemd werd is dat je met kan elkaar afspreken dat een training plaatsvindt op de locatie van de betreffende cliënt of dat er samen gereisd kan worden. Een andere mogelijkheid is om eerst aan de angst van de cliënt te gaan werken.

De mensen aan tafel vertellen ook dat het soms voorkomt dat een groep halverwege de training uit elkaar valt, omdat mensen afhaken. Dat werkt demotiverend. Op dit moment zijn alle trainingen gratis. De cliëntenraden denken dat het misschien wel goed zou zijn om een kleine bijdrage voor de training te vragen en het geld terug te storten als de training is afgerond.

Ervaringsdeskundigheid
Een Ervaringsdeskundige is iemand die zijn of haar eigen ervaringen als cliënt inzet om anderen te helpen. Cosis vindt het belangrijk om Ervaringsdeskundigen in te zetten op locaties, de lokale cliëntenraden beamen dit. Een Ervaringsdeskundige staat tussen de cliënt en een begeleider in. Het werkt drempelverlagend en voelt erg fijn. Als één van de aanwezigen zijn verhaal vertelt over zijn Ervaringsdeskundigheid, zit iedereen muisstil te luisteren.

Hij vertelt dat hij een lotgenotengroep voor angst, dwang en fobie begeleidt. Het kan voor mensen erg fijn zijn om in een groep te zitten waar je niets hoeft uit te leggen en waar je alles van jezelf kunt laten zien. Eén van de andere aanwezigen is zich aan het oriënteren op het gebied van Ervaringsdeskundigheid. Ze heeft als lid van de cliëntenraad een bijeenkomst georganiseerd en contact gezocht met Ervaringsdeskundigen. Zij hebben vervolgens hun verhaal gedeeld met de groep.