Cosis helpt mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking grip te krijgen op het leven.
Voor welke kwaliteit we staan

Kwaliteit

Voor welke kwaliteit in de ggz staan wij als Cosis? Bekijk onze kwaliteitsposters.


In het licht van alle landelijke en regionale ontwikkelingen binnen de geestelijke gezondheidszorg, heeft Cosis zich opnieuw de vraag gesteld: ‘Voor welke kwaliteit in de ggz staan wij als Cosis?’ 

Om niet te vervallen in beleidsstukken, is er gekozen om vanuit 6 invalshoeken deze kwaliteits-vraag uit te werken en deze op een toegankelijke en visuele manier te verwerken. Dit is gedaan met een brede werkgroep van cliënten, ervaringsdeskundigen, begeleiders, hoofden en managers. Het resultaat van dit proces zijn de onderstaande zes kwaliteitsposters.

Elke poster is geschreven vanuit een specifiek perspectief, namelijk:

  1. Cliënt
  2. Medewerker
  3. Huisvestiging
  4. Financiële middelen
  5. Interne keten
  6. Externe keten

In de posters zijn de belangrijkste uitgangspunten, visie en missie voor de ggz-dienstverlening uitgewerkt. In de eerste plaat staat beschreven hoe cliënten de zorg zorg van Cosis ervaren; wat Cosis hierin verwacht aan vakmanschap van ggz-medewerkers; wat de visie is ten aanzien van de toekomst beschermd wonen (BW); en hoe deze aspecten doorwerken in de interne- en externe keten.

De ervaring is dat de posters ondersteunend werken in de uitleg van visie en standpunten van de ggz-dienstverlening, in de gesprekken die worden gevoerd met ketenpartners als zorg en welzijn instellingen, gemeenten en woning corporaties.

Woonstart kwaliteitsposter Cliënt
Woonstart kwaliteitsposter Cliënt
Woonstart kwaliteitsposter Medewerker
Woonstart kwaliteitsposter Medewerker
Woonstart kwaliteitsposter Huisvesting
Woonstart kwaliteitsposter Huisvesting
Woonstart kwaliteitsposter Finaciële middelen
Woonstart kwaliteitsposter Finaciële Middelen
Woonstart kwaliteitsposter Interne keten
Woonstart kwaliteitsposter Interne Keten
Woonstart kwaliteitsposter Externe keten
Woonstart kwaliteitsposter Externe Keten