Cosis is de nieuwe naam van NOVO en Promens Care.

Maatschappelijke rollen

Bij herstel van maatschappelijke rollen gaat het om het bewustzijn dat je kwaliteit van leven toeneemt als je meerdere rollen hebt in je leven. Dat je naast de rol van cliënt/bewoner, ook familielid, ouder, lid van een vereniging, werknemer bent. Het succesvol en naar tevredenheid vervullen van maatschappelijke rollen heeft ook positieve effecten op de andere aspecten van herstel.

Ten behoeve van het herstel van dagelijks leven en maatschappelijke rollen gebruiken begeleiders de Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB). Deze methode richt zich op het verkennen, kiezen, verkrijgen en behouden van eigen gekozen maatschappelijke rollen en is evidence based.

Woonstart biedt in het kader van maatschappelijke rollen, ondersteuning en cursussen op verschillende terreinen. Voorbeelden zijn: Begeleid Leren; individuele hulp bij het succesvol afronden van een reguliere schoolopleiding. Voor mensen die graag een gestructureerde activiteit willen kiezen is de training Oriënt Express ontwikkeld.