Cosis helpt mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking grip te krijgen op het leven.

Gezondheid

Ben ik tevreden over mijn psychische en lichamelijke gezondheid? Waar wil ik graag wat aan doen? Naast de afspraken die iedereen kan maken in het eigen ondersteuningsplan biedt Woonstart ook cursussen aan op het gebied van leefstijl.

Een voorbeeld is ‘Move Well, Feel Better’ een cursus over het belang van ontspannen en bewegen. Een ander instrument is de Leefstijlkalender. Een woonlocatie bepaalt in nauwe samenwerking met de bewoners voor een heel jaar welk thema maandelijks in de spotlights staat.