Cosis is de nieuwe naam van NOVO en Promens Care.

Dagelijks leven

Ben ik in staat om mijn eigen huishouden te runnen? Mijn eigen administratie op orde te houden? Bij herstel van dagelijks leven komen aspecten aan bod als: huishoudelijke klussen, financiën en administratie, zorg voor huisdieren, gebruik van openbaar vervoer, contact met huisgenoten en buren etc.

Een cursus die hierbij ingezet kan worden is ‘Meer grip op je geld’ om mensen te helpen meer inzicht te krijgen in hun financiële administratie.Ook de inzet van vaardigheidslessen waarbij mensen op een gestructureerde wijze (nieuwe) vaardigheden aanleren, zoals schoonmaken, koken of een praatje maken met de buurman, dragen bij aan het proces van herstel van dagelijks leven. 

Tenslotte is het bestaan van ‘Buurtcirkels’ voor mensen die zelfstandig (willen gaan) wonen een hulpmiddel om gegarandeerd te zijn van contacten in een nieuwe omgeving.