Cosis is de nieuwe naam van NOVO en Promens Care.
Op weg naar herstel voor iedereen.

De koffer

De Woonstart Gereedschapskoffer bevat alle aspecten van de Herstel Ondersteunende Zorg.


Welk doel heeft de Woonstart Gereedschapskoffer?

GGZ cliënten van Cosis hebben, naast hun psychische klachten, vooral last van de gevolgen van hun aandoening. Hiermee bedoelen we: problemen met het halen van een regulier diploma, het moeilijk vinden en behouden van betaald werk, het opbouwen en onderhouden van een sociaal netwerk, het niet hebben van een intieme relatie, moeten leven met een kleine beurs zonder uitzicht op verbetering of het hebben van lichamelijke klachten, veroorzaakt door onder andere psychofarmaca en roken.

Cliënten benoemen zelf dat ze hierdoor ‘naast de maatschappij’ zijn geraakt en juist hier lijden ze het meest onder. De Woonstart Gereedschapskoffer richt zich op het optimaal ondersteunen van cliënten door specifieke doelen te realiseren en gaat daarbij met name dieper in op participatie vraagstukken. Alle interventies die voor Woonstart inzetbaar zijn, zijn verwerkt in de Woonstart Gereedschapskoffer.

Woonstart gereedschapskoffer

Wat zijn de onderdelen van de Woonstart koffer?

De Woonstart Gereedschapskoffer bevat alle aspecten van de Herstel Ondersteunende Zorg en is opgebouwd aan de hand van de vier herstel-aspecten. Deze herstelaspecten worden hier los van elkaar gepresenteerd. In werkelijkheid zijn ze onderling sterk verbonden.

Inhoud Woonstart gereedschapskoffer
Persoonlijk herstel Gezondheid Dagelijks leven Maatschappelijke rollen