Cosis helpt mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking grip te krijgen op het leven.
Cosis dichtbij voor Erwin die aan zijn herstel werkt

Hoe verwijst u naar Cosis?

Verwijzen voor hulp thuis, ondersteuning bij opvoeden en opgroeien, een zinvolle dagbesteding of een passende woonvorm.


Verwijzen naar Cosis

Een cliënt aanmelden bij of verwijzen naar Cosis? Het Cosis Servicebureau helpt snel verder. We ondersteunen bij en zorgen voor de aanmelding, intakegesprek en wachtlijstplaatsing. Mail of bel. We helpen je graag verder. 

Om hulp te krijgen van Cosis zijn er verschillende aanmeldingsroutes mogelijk.

Route 1: Ondersteuning thuis, logeerhuis en dagbesteding
Thuisondersteuning en dagbesteding vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Ook dagbesteding voor kinderen en logeerzorg. Dit betekent dat wij onze hulp kunnen starten zodra wij toewijzing van de gemeente hebben ontvangen.

Route 2: Wonen VG
Voor 'Wonen VG' kunt u zich rechtstreeks aanmelden bij Cosis. We hebben wel een indicatie van het 'Centrum Indicatiestelling Zorg' nodig, voordat een cliënt bij ons kan komen wonen.

Route 3: Wonen GGZ
'Wonen GGZ' valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit betekent dat de aanmelding loopt via de gemeente waar een cliënt woont. De gemeente bepaalt of een cliënt bij Cosis kan wonen.

Eigen bijdrage
Neemt een cliënt zorg van Cosis af? Dan vraagt de overheid hiervoor een eigen bijdrage. Het CAK bepaalt de hoogte van deze bijdrage. Meer informatie hierover staat op de website van het CAK. De site biedt ook een rekentool. 

Cosis biedt ook diensten waarvoor een cliënt een bijdrage betaalt. Denk aan kosten voor internet, telefonie, tv en wassen. Uiteraard informeren we cliënten en hun naasten hierover tijdens de aanmelding.