Cosis helpt mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking grip te krijgen op het leven.
Cosis dichtbij voor Bert die zijn verhaal kwijt wil

Overleg en expertise

Ruggenspraak voeren over een cliënt? Ons Expertisecentrum is beschikbaar voor onderzoek, advies, diagnostiek en behandeling.


Cosis Expertisecentrum: voor diagnostiek en specialistische behandeling

Vragen over de ontwikkeling van een kind? Wil je zekerheid of bij jouw cliënt sprake is van een verstandelijke of psychische beperking? Bent je op zoek naar advies van een specialist over welk traject het beste past bij een cliënt die zowel ADHD/PDD-NOS als een verstandelijke beperking heeft? Het Cosis Expertisecentrum helpt je verder.

De medisch en gedragsdeskundig specialisten van het Cosis Expertisecentrum zijn beschikbaar voor ruggenspraak, diagnostiek en specialistische behandeling. Zij hebben specialistische kennis opgebouwd over de specifieke zorgvraag van cliënten met een verstandelijk beperking, een psychische aandoening en - steeds vaker - de combinatie van beide.

Binnen het Cosis Expertisecentrum zijn naast de afdeling Kwaliteit, Kennis en Onderzoek een aantal vakgroepen bij elkaar gebracht. Denk hierbij aan:

 • Gedragswetenschappers
 • (AVG)artsen
 • Logopedisten
 • Fysiotherapeuten
 • Muziekagogen
 • Speldeskundigen
 • Geestelijk verzorgers

Kennisgroepen
Onze professionals werken multidisciplinair. In een kennisgroep hebben deskundigen uit verschillende vakgroepen zitting. Ze ontwikkelen op die manier vanuit verschillend perspectief inzichten en kunnen ondersteuning bieden bij begeleidings- en ondersteuningsvragen. Op dit moment zijn binnen het Cosis Expertisecentrum de volgende kennisgroepen actief:

 • Leefstijl
 • Seksualiteit
 • Autisme
 • Ernstige meervoudige beperkingen
 • Ouderen
 • Gezinshulpverlening

Cursussen en trainingen
Daarnaast verzorgt het Cosis Expertisecentrum cursussen, workshops en voorlichting voor professionals, waardoor de kennis van en omgang met mensen met een verstandelijke beperking wordt verbeterd. Denk aan werkers in buurt - en wijkcentra, Wmo-consulenten of steunpuntfunctionarissen.

AVG-poli
Mensen met een verstandelijke beperking kunnen met de meeste gezondheidsklachten gewoon terecht bij hun eigen huisarts. Soms is het voor de huisarts moeilijk om een diagnose te stellen omdat mensen met een verstandelijke beperking anders  kunnen reageren op lichamelijke of psychische klachten. De huisarts kan dan doorverwijzen naar de AVG-poli, klik hier voor meer informatie.

Contact
Cosis Expertisecentrum
Eenrumermaar 1
9735 AD Groningen

Postbus 9473
9703 LR Groningen

T: 088 839 3000
E: info@cosis.nu