Cosis helpt mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking grip te krijgen op het leven.
Cosis dichtbij voor een sterke keten

Met wie werkt Cosis samen?

Om cliënten te laten meedoen in hun eigen omgeving zijn wij continu op zoek naar verbindingen in de samenleving.


Samen dichtbij voor de cliënt

Cosis biedt cliënten gepersonaliseerde dienstverlening gericht op het krijgen van grip op het leven (indien mogelijk: herstel), het behoud daarvan en verdere persoonlijke ontwikkeling. We maken samen kleine stappen gericht op meedoen in de eigen omgeving.

We doen dit in nauwe samenwerking met de cliënt, zijn of haar persoonlijke netwerk én met de (zorg)professionals in de directe omgeving van de cliënt. 'Cosis dichtbij' staat hierbij voor onze uitdrukkelijke ambitie om laagdrempelig en voortdurend beschikbaar te zijn voor jou: met advies, onderzoek en consultatie. Zodat wij gezamenlijk de beste ondersteuning kunnen bieden aan de cliënt – tegen de laagste maatschappelijke kosten.

Om onze zorg- en dienstverlening zo optimaal mogelijk te kunnen aanbieden, werken we veel samen met onderstaande organisaties:

 • Zorgorganisaties
 • Zorgboerderijen
 • Particuliere initiatieven
 • Jeugdzorg, CJG's
 • Welzijnsinstellingen
 • Algemeen maatschappelijk werk
 • Woningbouwstichtingen
 • Onderwijsinstellingen
 • Wsw-bedrijven
 • (I)SD-en
 • Voorzieningen voor ouderen
 • Cliëntenorganisaties
 • Lokale en provinciale overheden
 • Fact Jeugd Noord