Cosis helpt mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking grip te krijgen op het leven.
Cosis dichtbij in uw gemeente

Wat biedt Cosis in gemeenten?

Cosis heeft in de Groningse en Drentse gemeenten een divers aanbod voor inwoners met een verstandelijke of psychische beperking.


Eigen kracht

Versterking van eigen kracht kan problemen voorkomen, verminderen of oplossen. Op eigen kracht je leven leiden. Zijn wie je bent. Dat wil iedereen graag. Ook mensen met een (licht) verstandelijke beperking of psychische beperking.

Voor mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking is dat soms lastig. Het reguliere werk- en cursusaanbod is voor hen niet altijd geschikt. De wereld begrijpt hen soms niet en zij begrijpen de wereld niet altijd. Versterking van eigen kracht kan veel problemen voorkomen, verminderen of oplossen. Iedereen kan - als het nodig is - met ondersteuning participeren, midden in de maatschappij.

Samen aan de slag
Meedoen aan het sociale leven, waar nodig met een helpende hand. Dat noemt Cosis ondersteund participeren. We bieden specifieke en levensbrede ondersteuning voor de korte of lange termijn. Onze medewerkers hebben ervaring met mensen met een verstandelijke en /of psychische beperking, die soms bijkomende problemen hebben. Denk aan autisme, een psychische aandoening of een psychiatrische stoornis.

Soms is een steun in de rug van een paar uur per week voldoende om hun leven op de rails te krijgen of te houden. Soms biedt tijdelijke steun bij de opvoeding een oplossing. Cursussen en trainingen – individueel of in groepsverband – helpen om praktische en sociale vaardigheden te versterken. Samen met de betrokken persoon gaan we, met inzet van onze kennis en ervaring, heel praktisch aan de slag. Iedereen die zich thuis voelt bij deze aanpak, is welkom. 

Wilt u in contact komen met het Marktcentrum?

Heeft u vragen dan helpt een van onze accountmanagers, werkzaam bij het Cosis Marktcentrum, u graag verder. Het Marktcentrum is bereikbaar via de mail marktcentrum@cosis.nu of op het telefoonnummer: 06 82 49 85 62. 

Samen nog beter zorg en ondersteuning bieden aan uw kwetsbare inwoners met een verstandelijke of psychische beperking, onze cliënten. Dat is waar we samen met u voor gaan.