Cosis helpt mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking grip te krijgen op het leven.

Trainingen en programma’s voor ouders en jongeren

Onze trainingen, programma’s en begeleiding maken kinderen, jongeren en hun ouders zelfredzaam en weerbaarder.


Cosis wil de zelfredzaamheid van kinderen, jongeren en hun ouders vergroten. Door jongeren sociaal sterker te maken. Maar ook door ouders te leren hoe ze de ontwikkeling van hun kind op eigen kracht kunnen stimuleren. We bieden hiervoor allerlei trainingen, programma's en ondersteuningsvormen.

Jongeren sociaal sterker
We bieden programma ́s die erop gericht zijn om jongeren met een beperking sociaal sterker te maken. Hierbij is contact met leeftijdsgenoten en wordt er onder begeleiding geoefend met sociale vaardigheden. Daarnaast wordt er gepraat over zaken als school, omgaan met anderen, gezond eten en persoonlijke verzorging. Kortom, het zorgt ervoor dat kinderen beter in hun vel zitten en makkelijker contact maken.

Opbouwen sociaal netwerk
In een samenleving die veel vraagt van zelfredzaamheid, is het sociale netwerk van groot belang. De gezinsbegeleiders van Cosis brengen het netwerk van een cliënt in kaart. Ze geven tips en adviezen om dit netwerk te vergroten en te versterken. Het doel is dat cliënten daarna op eigen kracht hun netwerk kunnen versterken.

Ontwikkeling stimuleren
Onze gezinsbegeleiders helpen ouders om de ontwikkeling van hun kind te stimuleren. Ouders krijgen dankzij deze begeleiding in het gezin inzicht in de beperkingen en mogelijkheden van hun kind. Maar ook praktische tips en adviezen. Daarnaast bieden we ouders trainingen om hun kind beter te leren kennen en gedrag beter te begrijpen.

Kan jouw cliënt een steuntje in de rug goed gebruiken?

Voor vragen over zorg kan je contact opnemen met de afdeling Cosis Cliëntservice, door te mailen naar clientservice@cosis.nu of bel 088 839 3298.