Cosis is de nieuwe naam van NOVO en Promens Care.

Gezinshuizen en logeren

Bij Cosis werken we samen met gezinshuizen en gezinshuisouders, die ouders de mogelijkheid beiden om de zorg voor een kind met een beperking (tijdelijk) uit handen te geven.


Een thuiswonend kind met een beperking vraagt om extra zorg en aandacht. Dit heeft impact op het hele gezin. Voor ouders die de dagelijkse zorg hebben, is het belangrijk om tijd voor zichzelf of voor de rest van het gezin te hebben. Ook voor het kind is het fijn en leerzaam om af en toe in een andere omgeving te zijn.

Gezinshuizen
Kinderen van 0 tot 18 kunnen door de week én in het weekend in een van de gezinshuizen van Cosis wonen. Cosis beschikt over speciale gezinshuizen. Soms dat zijn dat gezinshuisouders die de zorg aan meerdere kinderen overnemen, soms zijn het ouders die (tijdelijk) de zorg voor een kind op zich nemen. Deze gezinsouders hebben een intensief opleidingstraject bij Cosis doorlopen en worden gedurende de periode dat een kind bij hen woont begeleid door begeleiders van Cosis. De ouders, het en de gezinshuisouders worden bijgestaan door een gedragswetenschapper. Oplossingsgericht werken is de methode die ingezet wordt.

Naast specialistische zorg en aandacht bieden we kinderen een dagprogramma. Dat is samen met de ouders afgestemd op de mogelijkheden en beperkingen van een kind. 

Logeren
Tijdens het logeren went een kind aan het wonen buiten het gezin. Maar ook om met andere kinderen om te gaan. Daarnaast geeft het ouders ruimte om op adem te komen. Om tijd en aandacht aan elkaar en de andere gezinsleden te geven.

Zaterdagopvang
Voor thuiswonende kinderen van 0 tot 18 bieden we zaterdagopvang. Op de zaterdag gaat het vooral om plezier en ontspanning. We bieden kinderen een gestructureerd en uitdagend programma. De nadruk ligt op wat een kind kan en wil. Op al onze locaties is ruimte om binnen en buiten te spelen. Daarnaast beschikken we op een aantal locaties een binnenzwembad, gymzaal en een aangepaste speeltuin.

Wil je meer informatie ontvangen of logeerhuizen of zaterdagopvang?

Voor vragen over zorg kan je contact opnemen met de afdeling Cosis Cliëntservice, door te mailen naar clientservice@cosis.nu of bel 088 839 3298.

Cosis gezinshuizen

Cosis gezinshuizen