Cosis helpt mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking grip te krijgen op het leven.

Gezinshuizen en logeren

Bij Cosis werken we samen met gezinshuizen en gezinshuisouders, die ouders de mogelijkheid beiden om de zorg voor een kind met een beperking (tijdelijk) uit handen te geven.


Een thuiswonend kind met een beperking vraagt om extra zorg en aandacht. Dit heeft impact op het hele gezin. Voor ouders die de dagelijkse zorg hebben, is het belangrijk om tijd voor zichzelf of voor de rest van het gezin te hebben. Soms kan het zo zijn dat het kind of het gezin in de knel komt, bij Cosis bieden we de mogelijkheid dat een kind (in deeltijd) bij een ander gezin gaat wonen.

Gezinshuizen

Kinderen en jongeren kunnen door de week én in het weekend in een van de Gezinshuizen van Cosis wonen. De kinderen gaan overdag naar school of naar dagbesteding. Cosis beschikt over gezinshuizen, waar gezinshuisouders (tijdelijk) de zorg voor één of meerdere kinderen overnemen. Deze gezinsouders hebben een intensief screeningstraject bij Cosis doorlopen. Het Gezinshuis wordt gecoacht door een gezinsbegeleider van Cosis en daarnaast is er een gedragswetenschapper betrokken.

Logeren
Naast Gezinshuizen beschikt Cosis ook over Logeergezinnen. Soms zijn de omstandigheden van een kind of hun ouders dusdanig dat de ouders tijdelijk ontlast moeten worden. Dit geeft ouders ruimte om op adem te komen en tijd en aandacht aan elkaar en de andere gezinsleden te geven. Daarnaast leert het kind ook om met andere kinderen om te gaan.

Het aanmelden

Kinderen worden aangemeld bij de afdeling Cliëntservice. Het aanmeldformulier vind je hier. Naast het aanmeldformulier ontvangen we graag informatie zoals een huidig zorgplan en diagnostiek. Na aanmelding wordt door de Cliëntconsulent en gedragswetenschappers ingeschat of plaatsing in een Gezinshuis passend is.

Er is wekelijks een aanmeldoverleg waar de aanmeldingen worden besproken en inschattingen worden gemaakt over een mogelijke match. Cosis maakt hierbij gebruik van de methodisch matchen binnen gezinshuiszorg.

Wil je meer informatie ontvangen of een cliënt aanmelden?

Voor vragen over zorg of aanmelden kan je contact opnemen met de afdeling Cliëntservice door te mailen naar clientservice@cosis.nu of te bellen naar 088 839 3298.

Cosis gezinshuizen