Cosis helpt mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking grip te krijgen op het leven.

Expertisecentra Kind, Jeugd en Gezin

Cosis Expertisecentra: specialistische ondersteuning die verder gaat dan wat regulier onderwijs kan bieden.


Door een verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand kan een kind niet altijd aan regulier onderwijs deelnemen. In onze Expertisecentra Kind, Jeugd en Gezin bieden we kinderen van 0 tot 18 orthopedagogische dagbehandeling. Als alternatief voor school. Maar ook ter voorbereiding op regulier onderwijs. Gedragswetenschappers, fysiotherapeuten, logopedisten, speltherapeuten en muziektherapeuten: binnen de Expertisecentra van Cosis werken meer dan 180 deskundigen. Dankzij de specialismen die we in huis hebben, zijn we in staat om bij elke hulpvraag aan te sluiten: hoe complex die soms ook is.

Kindvriendelijke gebouwen
Een Expertisecentrum Kind, Jeugd en Gezin van Cosis is een kindvriendelijke omgeving. Een veilige basis, waar elk kind kan ontdekken, contact kan maken en op zijn eigen manier kan leren. Bijna alle centra beschikken over een aangepast zwembad, gymzaal, therapieruimtes en een veilige speeltuin. Maar ook individuele ruimtes waar kinderen kunnen rusten, alleen kunnen spelen of werken.

Onderzoek en diagnose
Zijn er zorgen over de ontwikkeling van een kind? Cosis doet onderzoek en diagnostiek aan de hand van observaties en verschillende onderzoeksmethoden. Dit kan op de peuterspeelzaal, op school én in onze Expertisecentra. Op basis van de diagnose adviseren we ouders over het vervolgtraject.

Dagprogramma
Kinderen en jongeren kunnen in een Expertisecentrum Kind, Jeugd en Gezin terecht voor dagbehandeling. Elk kind volgt een eigen dagprogramma. Dit programma wordt op basis van onderzoek en diagnostiek én in overleg met de ouders opgesteld. Onze inzet is altijd om kinderen te ontwikkelen. In kleine groepen begeleiden en stimuleren we kinderen bij hun cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling. Ook hebben we aandacht voor communicatie, zelfredzaamheid en motorische ontwikkeling.

Vervoer naar Expertisecentrum Kind, Jeugd en Gezin
Wanneer het kind een beschikking voor vervoer heeft, zorgt Cosis voor het vervoer van en naar het kinderdagcentrum.

Meer weten over onze expertisecentra en onze aanpak?

Voor vragen over zorg kan je contact opnemen met de afdeling Cosis Cliëntservice, door te mailen naar clientservice@cosis.nu of bel 088 839 3298.