Cosis helpt mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking grip te krijgen op het leven.

Begeleiding in het gezin

Onderzoek en diagnose, gezinsontwikkeling en -coaching, ondersteuning thuis en spoedhulp.


Wanneer een kind extra hulp of aandacht nodig heeft, vergt dit veel van een gezin. Zeker wanneer ouders ook vastlopen in de opvoeding. Cosis biedt thuiswonende kinderen van 0 tot 18 jaar én hun ouders dan hulp en coaching.

Ondersteuning thuis
De opvoeding van een kind met een verstandelijke beperking vraagt veel van een gezin. Cosis biedt ouders dan thuisondersteuning. Dit kan een helpende hand zijn op de drukke momenten van de dag. Of coaching en begeleiding bij gedragsproblemen. Ouders maken met de gezinsbegeleider afspraken over de hulp die nodig is. We kijken ook hoe familie, vrienden of andere instanties hierbij kunnen helpen. Wat jezelf kan, doe jezelf. Bij wat moeilijk gaat, biedt Cosis hulp.

Gezinsontwikkeling
Heeft een kind een verstandelijke beperking, een ontwikkelingsachterstand of psychische problemen? Of is er sprake van een ouder met een verstandelijke beperking? Een gezin brengt samen met de gezinsbegeleider van Cosis in kaart welke hulp nodig is. We luisteren goed naar de hulpvraag en zetten gerichte acties uit. Bijvoorbeeld op het gebied van wonen, school, opvang en specialistische zorg. De begeleider neemt geregeld met een cliënt contact op hoe het gaat en of de hulp nog voldoende is.

Gezinscoaching
Agressie, onbegrepen gedrag, hechtingsproblemen. De opvoeding van een kind met ontwikkelingsachterstand of verstandelijke beperking brengt vragen en zorgen met zich mee. Gezinscoaching verbetert de interactie tussen kind, ouders en andere gezinsleden. Een gezinscoach bezoekt een gezin thuis om samen te werken aan doelen. Bijvoorbeeld aan meer rust in het gezin, omgaan met gedrag of conflicten. We zetten onder meer video-hometraining en Intensieve ambulante gezinsbehandeling (IAG) in.

Spoedhulp bij een crisis
Soms kunnen de problemen in een gezin zo groot zijn dat er direct hulp nodig is. Omdat een kind is weggelopen van huis. Of omdat een ruzie uit de hand loopt. Wanneer er ernstige zorgen zijn over de veiligheid van een kind, biedt Cosis 24-uurs hulp. Soms lossen we een crisis ter plekke op. Soms zijn aanvullende acties nodig om voor een veilige situatie te zorgen. Na de spoed hulp organiseren we ook vervolghulp. De spoedhulp organiseren we via Spoed voor Jeugd Groningen en Drenthe.

Meer weten over de mogelijkheden van begeleiding in het gezin?

Voor vragen over zorg kan je contact opnemen met de afdeling Cosis Cliëntservice, door te mailen naar clientservice@cosis.nu of bel 088 839 3298.

Aanmelden voor Gezinsontwikkeling kan via de volgende aanmeldformulieren: