Cosis helpt mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking grip te krijgen op het leven.

Begeleiding in en buiten school

<p>Extra hulp en (specialistische) ondersteuning op school, dagopvang of peuterspeelzaal.</p>


Bij Cosis vinden we dat elk kind de ruimte moet krijgen om zich te ontwikkelen. Om plezier te hebben. Om andere kinderen te ontmoeten. Bij kinderen met een ontwikkelingsachterstand of verstandelijke beperking vraagt dit om extra aandacht en begeleiding. Cosis biedt die ondersteuning. In de klas, op de groep of in één van onze expertisecentra.

Ondersteuning op de groep
Het is belangrijk dat een kind met een beperking of achterlopende ontwikkeling zo vroeg mogelijk hulp krijgt. Dit zorgt voor een groter ontwikkelingsperspectief. Niet alle crèches en peuterspeelzalen kunnen die aandacht bieden. Cosis biedt dan begeleiding en aanvullende hulp. Bijvoorbeeld bij activiteiten, persoonlijke verzorging of gedragsproblemen. Uiteraard gebeurt dit in overleg met de instelling zelf. Soms organiseren we opvang samen met de reguliere peuter- en kinderopvang. Zo houden we ons aanbod dichtbij.

Hulp op school
Cosis ondersteunt en begeleidt kinderen in het reguliere en speciale onderwijs. Kinderen met een beperking kunnen hierdoor gewoon mee blijven doen aan het les- of groepsprogramma. We bieden leerkrachten aanvullende hulp in de klas bij activiteiten, persoonlijke verzorging en gedragsproblemen. Als leerkracht kun je ook coaching en begeleiding krijgen bij het onderwijs aan leerlingen met een beperking.

Expertisecentra voor Kind, Jeugd en Gezin 
In onze expertisecentra bieden we kinderen orthopedagogische zorg. Kinderen krijgen hier begeleiding op basis van een individueel zorgplan. In een kindvriendelijke omgeving. Stap voor stap en altijd met oog op ontwikkeling. In kleine groepen stimuleren we hen bij cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling. Ook hebben we aandacht voor communicatie, zelfredzaamheid en motorische ontwikkeling.

Buitenschoolse opvang, zaterdag- en vakantieopvang
Na schooltijd of tijdens de vakantie biedt Cosis specialistische opvang voor kinderen met een beperking. Dit doen we in onze expertise centra KJG. Naast professionele begeleiding bieden we activiteiten die gericht zijn op beleving en ontspanning. Het programma stemmen we uiteraard af op de mogelijk heden en beperkingen van kinderen. Ouders worden hierbij betrokken. Ook tijdens de schoolvakanties bieden we opvangmogelijkheden.

Meer weten over begeleiding in en buiten school?

Voor vragen over zorg kan je contact opnemen met de afdeling Cosis Cliëntservice, door te mailen naar clientservice@cosis.nu of bel 088 839 3298.