Cosis helpt mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking grip te krijgen op het leven.

Thuis wonen met hulp van Cosis

Laagdrempelige ondersteuning gericht op het zo zelfstandig mogelijk functioneren van de cliënt.


Cliënten met een licht verstandelijke beperking of psychische problemen kunnen veel zelf. Maar soms redden ze het net niet op eigen houtje. Cosis biedt dan thuisondersteuning. Dit is zorg dichtbij de cliënt. Gericht op zelfredzaamheid, ontwikkeling én zoveel mogelijk samen met het netwerk.

Meer zelfstandigheid dankzij thuisondersteuning
Bij thuisondersteuning biedt een vaste begeleider van Cosis ondersteuning aan huis. Dit kan voor enkele uren per week, maar ook elke dag. De begeleider neemt geen taken van de cliënt over. We helpen op die manier zodat een cliënt zo zelfstandig mogelijk kan functioneren. 'Wat je kunt, doe je zelf. Wat niet goed lukt, pakken we samen op.' Deze aanpak vergroot de eigen draagkracht. Maar voorkomt ook dat een cliënt vastloopt.

Gebruik maken van het netwerk
Het netwerk van een cliënt speelt een belangrijke rol in de thuisondersteuning. We gaan niet alleen in gesprek met de cliënt. We kijken ook wat de rol van ouders, familie en buren kan zijn. Daarnaast zoeken we aansluiting bij welzijns- en vrijwilligersorganisaties, maar ook bij kerken en verenigingsleven. Cosis biedt ondersteuning op de volgende gebieden:

  • Wonen en werken
  • Financiën
  • Huishouden
  • Onderhouden van sociale contacten
  • Dagstructuur
  • Begeleiding bij emotionele problemen
  • Begeleiding bij contacten met instanties en medische zorg

Ondersteuningsplan
Per cliënt stellen we een ondersteuningsplan op. Hierin staat op welke gebieden een cliënt ondersteuning krijgt. Maar ook wat de rol van het netwerk hierin is. In het plan stellen we met de cliënt doelen op. Op deze gebieden maken we cliënten sterker en zetten we in op zelfredzaamheid. Het plan bespreken we regelmatig met een cliënt. Daar waar nodig passen we het aan.

Voor wie?
Cosis biedt thuisondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking of mensen die psychische problemen ervaren. Dit doen we voor alle leeftijdsgroepen. Ook gezinnen waarin één van de gezinsledenextra ondersteuning nodig heeft, kunnen op de ondersteuning van Cosis rekenen.

Meer weten over thuis wonen met hulp van Cosis?

Voor vragen over zorg kan je contact opnemen met de afdeling Cosis Cliëntservice, door te mailen naar clientservice@cosis.nu of bel 088 839 3298.