Cosis helpt mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking grip te krijgen op het leven.

Een cursus of training volgen

Cosis biedt onder meer trainingen gericht op sociale vaardigheden, weerbaarheid, gezondheid en geldbeheer.


Mensen met een verstandelijke beperking of psychische problemen leven steeds zelfstandiger. Maar ze kunnen hierbij wel ondersteuning nodig hebben. Bijvoorbeeld als het gaat om sociale contacten, gezond leven of geldzaken. Cosis biedt dan trainingen om de zelfredzaamheid van cliënten te vergroten.

Welke cursussen en trainingen zijn er?
Cosis biedt onder meer cursussen en trainingen op het gebied van sociale vaardigheden, weerbaarheid, zelfstandig reizen, gezondheid en geldbeheer. Welke training past, hangt af van de hulpvraag én de doelen die een cliënt heeft.

Handelend leren
Elke Cosis-training sluit aan bij de dagelijkse activiteiten én omgeving van een cliënt. We noemen dit 'handelend leren'. Het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden gebeurt in kleine en gestructureerde stappen. Individueel, maar ook in een groep.

Welke cursussen zijn er?
Ons cursusaanbod is wisselend. Waar nodig bieden we cursussen op maat. Een greep uit ons standaardaanbod:

  • Begeleid leren: Ondersteuning voor (jonge) mensen met psychische beperkingen bij het volgen van regulier onderwijs. Bekijk onze folder voor meer informatie.
  • Omgaan met anderen: Cliënten versterken hun sociale vaardigheden. Zelf de sociale vaardigheidstraining geven? U kunt bij ons een sociale vaardigheidstraining bestellen, speciaal ontwikkeld voor mensen met een verstandelijke beperking.
  • Omgaan met stress: Deze training helpt cliënten om beter met spanning en stresssituaties om te gaan.
  • Opkomen voor jezelf: Door middelen van oefeningen en gesprekken vergroten we de weerbaarheid van cliënten.
  • Sta sterk en doe mee: Cliënten ontdekken met de cursus 'Scharnier' wat ze leuk vinden om te doen en hoe ze bijvoorbeeld vrijwilligerswerk kunnen doen en vinden.
  • Omgaan met ouder worden: Training gericht op leren omgaan met je lijf en verlies en rouw.
  • Meer grip op je geld: Cliënten krijgen inzicht in hun financiële situatie en leren om uit te komen met hun geld.
  • Samen sterk aan het werk: Training gericht op het leren samenwerken met anderen en je goed voelen in een groep.
  • Seksualiteit: Deze training helpt cliënten begrijpen wat er in hun lijf gebeurt en wat een vriendschap, relatie of seks inhoudt.
  • Omgaan met een kinderwens: In een groep praten en ontdekken wat het betekent om een kind te krijgen.

Waar bieden we cursussen aan?
Cliënten kunnen trainingen en cursussen volgen op één voor onze locaties voor dagbesteding. Individuele trainingen bieden we ook in de thuissituatie van cliënten aan.

Wil je meer informatie over cursus of training volgen?

Voor vragen over zorg kan je contact opnemen met de afdeling Educatie & Training, door te mailen naar educatie-training@cosis.nu of bel 088 839 3350.