Cosis helpt mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking grip te krijgen op het leven.

24 uur zorg thuis

<p>Met het 'Volledige Pakket Thuis' biedt Cosis alle zorg en ondersteuning van een 24-uursvoorziening.</p>


Met het 'Volledige Pakket Thuis' biedt Cosis kinderen, jongeren en volwassen alle zorg en ondersteuning van een 24-uursvoorziening. Mensen met een verstandelijke beperking of psychische problemen kunnen hierdoor langer thuis wonen. Ook als ze intensieve zorg nodig hebben.

Wat houdt het 'Volledig Pakket Thuis' in?
Met het 'Volledig Pakket Thuis' biedt Cosis persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en gespecialiseerde behandeling aan huis. De inhoud van de zorg is gelijk aan de zorg die iemand in een woonlocatie van Cosis krijgt. Dus ook als het gaat om hulp bij voeding, medicatie, huishoudelijke taken en dagbesteding.

Veilig en verantwoord thuiswonen
Cosis zorgt ervoor dat een cliënt veilig en verantwoord thuis kan wonen. Hiervoor organiseren we voldoende toezicht, bescherming en alarmering in een woning van de cliënt. Omdat Cosis altijd dichtbij is, kan een cliënt én z'n netwerk in elke situatie op ons rekenen.

Samen met het netwerk
Op basis van de persoonlijke indicatie, overleggen wij met de cliënt en zijn netwerk of we het 'Volledige Pakket Thuis' kunnen leveren. En zo ja, hoe het zorgarrangement eruit ziet. Het netwerk van de cliënt betrekken we nauw bij de invulling van de zorg. Alle informatie leggen we vast in een zorgplan.

Voor wie?
Het 'Volledig Pakket Thuis' is er voor cliënten die in aanmerking komen voor een indicatie voor langdurig verblijf in een woonlocatie van Cosis, maar die zelfstandig willen blijven wonen. Daarnaast kan het 'Volledige Pakket Thuis' voor cliënten met psychische problemen een stap zijn naar zelfstandig(er) wonen. We bieden zorg voor alle leeftijdsgroepen.

Meer informatie over 24 uur zorg thuis?

Voor vragen over zorg kan je contact opnemen met de afdeling Cosis Cliëntservice, door te mailen naar clientservice@cosis.nu of bel 088 839 3298.