Cosis helpt mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking grip te krijgen op het leven.

Een woonvorm voor een volwassene

Volwassenen bieden we een breed palet aan woonvormen: zelfstandig, met veel begeleiding en alles daartussen.


Voor mensen met een verstandelijke of psychische beperking biedt Cosis een passende woonplek. Voor de één is dit zelfstandig wonen met af en toe hulp. Voor de ander een rustige plek nodig waar veel begeleiding is. We vinden dat mensen met een beperking zo gewoon mogelijk moeten kunnen wonen. Maar altijd veilig, vertrouwd en met oog voor perspectief.

Cosis biedt tientallen woonvormen en woonlocaties. Elke locatie is gespecialiseerd in één van de zeven methodieken die we Cosis volgen. Voor elke hulpvraag bieden we daarom een passende woonoplossing. Wonen met intensieve begeleiding, of juist met af en toe ondersteuning. De cliënt zelf, maar ook familie en naasten worden betrokken bij de invulling ervan. De afspraken leggen we vast in een zorgplan. Elke cliënt krijgt een persoonlijk begeleider die contacten initieert en de zorg coördineert.

Kleinschalig wonen, begeleiding dichtbij
Hebben cliënten overdag én 's nachts veel hulp en begeleiding nodig? Dan bieden we kleinschalige woonvormen. Cliënten wonen dan in een groep. In de woning is overdag en 's avonds begeleiding aanwezig. De begeleiding wordt afgestemd op de mogelijkheden en de doelen van de cliënt. Dit kan gaan om sociaal-emotionele ondersteuning. Maar ook om hulp bij praktische zaken zoals wassen, aankleden en koken. Op sommige locaties bieden we dagbesteding aan.

Beschermd wonen
Is een cliënt best zelfredzaam, maar is er wel begeleiding nodig? Of wil een cliënt op termijn zelfstandig(er) wonen? Dan biedt Cosis beschermd wonen. Cliënten wonen dan met andere cliënten in een 'gewone' woningsetting: vaak midden in dorp of wijk. Cliënten hebben een eigen zit- en slaapkamer. De woonkamer, keuken en badkamer worden gedeeld. Overdag is er begeleiding. 's Avonds is begeleiding op de achterhand beschikbaar. Beschermd wonen is vaak een stap naar zelfstandiger wonen.

Woon- en werkboerderijen
Onze woon- en werkboerderijen zijn er voor cliënten die zelfredzaam zijn, maar wel 24-uurs zorg én een duidelijke dagstructuur nodig hebben. Opstaan, ontbijten, werken, eten en slapen: alle dagelijkse activiteiten worden in een dagprogramma opgenomen. Cliënten wonen op een eigen appartement. Maar doen ook veel samen. Eten koken, tv-kijken of andere activiteiten. Er is 24 uur begeleiding op de boerderij. Overdag helpen ze mee op de boerderij.

Training en begeleiding
Jongeren en jongvolwassenen die hulp nodig hebben op weg naar (begeleid) zelfstandig wonen, kunnen terecht op ons Appartementen Trainingscentrum (ATC). Ze wonen samen met één of meerdere huisgenoten in een appartement. De nadruk van de begeleiding ligt op zelfredzaamheid en het aanleren van praktische vaardigheden.

Opvang voor dak- en thuislozen
Een bijzondere vorm van wonen is onze opvang voor dak- en thuislozen. Hier kunnen mensen terecht voor begeleiding en hulp. Overdag is de inloop open voor een maaltijd, maar ook om te douchen of om kleding te wassen. Tegen een kleine vergoeding kan een aantal cliënten in de nachtopvang overnachten. Jongeren tussen de 18–24 jaar kunnen er voor een jaar huisvesting krijgen. Als op maat naar zelfstandig wonen.

Meer weten over wonen bij Cosis?

Voor vragen over zorg kan je contact opnemen met de afdeling Cosis Cliëntservice, door te mailen naar clientservice@cosis.nu of bel 088 839 3298.