Cosis helpt mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking grip te krijgen op het leven.

Een woonvorm voor een oudere

<p>Voor ouderen hebben we passende woonvormen met meer zorg en verpleging.</p>


Wanneer mensen een verstandelijke of psychische beperking op leeftijd raken, veranderen hun zorgvraag en woonwensen. Omdat iemand intensieve zorg en verpleging nodig heeft. Omdat er sprake is van een ernstige ziekte. Of omdat mensen een rustige oude dag willen hebben. Cosis biedt dan speciale woonvormen voor oudere cliënten.

Voor ouder wordende cliënten biedt Cosis een passende woonplek. Voor de één is dit zelfstandig wonen met af en toe hulp. Voor de ander een rustige plek met veel begeleiding. Wat de hulpvraag ook is: we vinden dat mensen een fijne oude dag moeten hebben. Veilig en vertrouwd. De cliënt zelf, maar ook familie én naasten worden betrokken bij de invulling ervan. De afspraken leggen we vast in een zorgplan.

Beschermd wonen
Beschermd wonen betekent dat een cliënt met andere cliënten op één locatie wonen. Iedere cliënt woont in een eigen appartement. Er is een gezamenlijke huiskamer. Om samen te eten. Of om samen activiteiten te doen. Overdag gaan cliënten naar een dagcentrum voor dagbesteding. Overdag is er begeleiding aanwezig. Begeleiding, methodiek en activiteiten stemmen we af op de hulpvraag en mogelijkheden van de bewoner. Tijdens de nacht is er hulp op afroep beschikbaar.

Wonen met veel begeleiding
Heeft een cliënt 24 uur per dag hulp, verpleging en begeleiding nodig? Dan bieden we kleinschalige woonvormen. Dit kan een groepswoning zijn. Maar ook een eigen appartement. Elke woning is aangepast de wensen van een cliënt. Denk aan een tillift of een extra ruime badkamer. Op elke locatie is een gezellige huiskamer. Overdag organiseren we activiteiten. Er zijn dag én nacht gespecialiseerde begeleiders aanwezig. Ze helpen bij wassen, aankleden, medicatie en activiteiten. Ook palliatieve zorg is mogelijk.

Wonen in een verzorgingstehuis
Wil een cliënt zelfstandig wonen? Dan is wonen in een verzorgingstehuis mogelijk. Een cliënt krijgt dan de hulp en verzorging die hij nodig is. En Cosis biedt extra hulp op afspraak.

Woon-zorg boerderij
Is een cliënt al wat ouder, maar nog best vitaal? Dan is een verblijf op een woon-werkboerderij mogelijk. Opstaan, ontbijten, werken op de boerderij, eten en slapen: alle dagelijkse activiteiten worden in een dagprogramma opgenomen. Cliënten wonen in een eigen appartement. Maar doen ook veel samen: eten, koken, tv-kijken of andere activiteiten. Er is 24 uur begeleiding op de boerderij.

Palliatieve zorg
Heeft de cliënt te maken met de gevolgen van een levensbedreigende aandoening? Cosis biedt hulp en ondersteuning bij de laatste fase van het leven. Wij proberen lijden te voorkomen of te verlichten om zo de kwaliteit van het leven in deze laatste levensfase te verbeteren. We vinden het belangrijk om pijn of andere symptomen of problemen vroegtijdig te signaleren, zorgvuldig te beoordelen en vervolgens te behandelen. We hanteren hierbij de volgende principes:

  • We stellen de cliënt in staat om zo lang mogelijk zijn eigen leven te blijven leven en eigen beslissingen te nemen.
  • We letten op het welzijn van de cliënt en zorgen ervoor dat hij zich in alle opzichten zo goed mogelijk voelt. Dus niet alleen lichamelijk, maar ook psychisch, sociaal en spiritueel.
  • We geven aandacht en steun aan familie en naasten. We doen dit niet alleen tijdens het ziekbed, maar ook na het overlijden.
  • We denken vooruit en proberen op die manier problemen voor te zijn of tijdig aan te pakken.
  • We werken samen met andere hulpverleners in het palliatief netwerk en kunnen bij moeilijke situaties het palliatief consultatieteam inschakelen voor advies.

Meer weten over wonen voor ouderen bij Cosis?

Voor vragen over zorg kan je contact opnemen met de afdeling Cosis Cliëntservice, door te mailen naar clientservice@cosis.nu of bel 088 839 3298.