Cosis helpt mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking grip te krijgen op het leven.

Een woonvorm voor een jeugdige

Een kind kan binnen Cosis veilig en beschut wonen. Daarnaast bieden we ook woontrainingscentra en gezinshuizen.


Soms gaat thuis wonen niet meer. Omdat een kind door een verstandelijke of psychische beperking extra begeleiding nodig heeft. Omdat er elke dag zorg dichtbij nodig is. Of omdat een jongere zelfstandig(er) wil wonen, maar dit nog moet leren. Cosis biedt dan altijd een woonvorm die bij de vraag van een cliënt past.

Wonen voor kinderen en jongeren
Cosis biedt cliënten allerlei woonvormen en -voorzieningen. Locaties waar veel begeleiding is. Of locaties waar we cliënten begeleiden naar zelfstandig wonen. We proberen kinderen en jongeren een echt thuis te geven. Ook ouders worden zoveel mogelijk betrokken bij de invulling van hulpvraag en woonwensen van hun kind. Maar ook bij de opvoeding, onderwijs, werk en dagbesteding. De afspraken leggen we vast in een zorgplan.

Beschermd wonen
Hier wonen kinderen en jongeren in kleinschalige groepen. Elke bewoner heeft z'n eigen slaapkamer. De woonkamer, keuken en badkamer worden met andere bewoners gedeeld. Dag en nacht zijn er begeleiders aanwezig. De begeleiding en methodiek stemmen we af op de mogelijkheden en de doel en van de cliënt. Dit kan gaan om sociaal-emotionele ondersteuning. Maar ook om hulp bij praktische zaken zoals wassen, aankleden en koken. Beschermd wonen is vaak een stap naar zelfstandiger wonen.

Gezinshuis
In een gezinshuis wonen kinderen en jongeren samen met gezinshuisouders die zorg en begeleiding geven. Het is een overzichtelijke woonsituatie en een goed alternatief voor kinderen en jongeren die door omstandigheden (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen. Het gezinshuis speelt een belangrijke rol in de opvoeding van het kind. Maar wel in samenspraak en samenwerking met de ouders. Naast het volledig opnemen van een kind biedt een gezinshuis vaak ook tijdelijke opvang. Klik hier voor meer informatie en om een kind of jongere aan te melden.

Veilig wonen
Heeft een cliënt veel hulp en specialistische begeleiding nodig? Dan biedt Cosis veilig of beschut wonen. Dit zijn locaties waar kinderen en jongeren met een ernstige verstandelijke beperking wonen. We zetten in op een veilige, prikkelarme en voorspelbare woonplek. Elke bewoner heeft z'n eigen zit- en slaapkamer. In de gezamenlijke huiskamer wordt gegeten. Elk moment van de dag zijn er begeleiders aanwezig. De begeleiding en methodiek stemmen we op iedere bewoner af.

Een tussenstap
Het Appartementen Trainingscentrum (ATC) is een tussenstap voor cliënten van 16 tot 26 jaar. Vaak gaat het om jongeren met een licht verstandelijke beperking en een bijkomende stoornis. Ze kunnen niet meer thuis wonen, of ze komen uit een andere woonvorm (jeugdzorg). De stap naar een woonvorm voor volwassen of zelfstandig wonen is dan best groot. Vaak is het onduidelijk welke woonvorm past bij het perspectief van een cliënt. Het ATC zorgt dan voor een overbrugging. Jongeren en jong-volwassenen wonen hier met de nodige begeleiding.

Meer weten over wonen bij Cosis?

Voor vragen over zorg kan je contact opnemen met de afdeling Cosis Cliëntservice, door te mailen naar clientservice@cosis.nu of bel 088 839 3298.