Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Wie-wij-zijn

Ik vind het fijn om mensen om me heen te hebben

Wie wij zijn

​​​​​​​​​​​​​​
Cosis is een partnerschap tussen Promens Care en NOVO. Cosis verbindt en voegt kennis toe aan de medewerkers van Promens Care en NOVO. Cosis versterkt zowel op inhoud als op ondersteuning. Cosis zorgt ervoor dat medewerkers van NOVO en Promens Care om mensen met een beperking heen kunnen blijven staan. Onze medewerkers leveren in de nabijheid van de cliënt zorg en ondersteuning. In gezamenlijkheid met familie en naastbetrokkenen. Zowel in gemeentelijk verband als in de langdurige zorg.
 

De naam Cosis 

​​​​​​​​​​​​​​​​Cosis is een samenvoeging van de Latijnse woorden Co (samen), Esse (zijn) en Cosa (zaak/doel). De naam vertaalt op kernachtige wijze het streven van NOVO en Promens Care dat ‘Iedereen telt’. Cosis is het resultaat van een partnerschap tussen partijen. Daarom staat Cosis voor de ‘kracht van samen’.​​
 

Visie

We vinden het onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om mensen met een beperking te ondersteunen zodat zij op hun eigen wijze deelnemen aan de samenleving en daar een bijdrage aan leveren. 
 

Missie

In ieders leven vinden we kracht, wederkerigheid, werken en leven met anderen belangrijk. Dat is niet zo vanzelfsprekend als het lijkt. We ondersteunen hen voor wie dit minder vanzelfsprekend is. We versterken de mogelijkheden van mensen met een verstandelijke en psychische beperking, zodat ook zij een goed en zinvol leven leiden. Een leven waarin zij verbonden zijn in een sociaal netwerk en participeren in de samenleving. We verliezen daarbij het unieke van elk van hen niet uit het oog.