Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
ORT-Compensatieregeling-(cao’s-GGZ-en-GHZ)

ORT Compensatieregeling (cao’s GGZ en GHZ)

10-8-2017

​Heb jij in de periode van 1 januari 2012 tot 1 januari 2016 bij NOVO en/of Promens Care gewerkt in onregelmatige diensten? En ben je vóór 1 juni 2017 uit dienst getreden? Dan is dit bericht bestemd voor jou.

Wat betekent de ORT compensatieregeling?
Zoals je wellicht in de media hebt gelezen is een verpleegkundige van het Haga Ziekenhuis in Den Haag in het gelijk gesteld door de rechtbank voor wat betreft het doorbetalen van haar Onregelmatigheidstoeslag (ORT) tijdens vakantie en verlof. Deze uitspraak vond plaats in juni 2015. De cao partijen hebben kort geleden nieuwe onderhandelaarsakkoorden afgesloten voor de aflopende cao’s en daarin een compensatieregeling opgenomen voor deze ORT.

Heb jij in de periode van 1 januari 2013 tot 1 juli 2015 gewerkt onder de cao GGZ dan is hierover binnen de cao het volgende afgesproken:

In de cao GGZ is opgenomen dat medewerkers die in dienst waren in de periode van 1 januari 2013 t/m 1 juli 2015 recht hebben op een uitkering ter compensatie van de ORT tijdens verlof. Het betreft een compensatie van 8,8% over de aan jou uitbetaalde ORT in 2013, 2014 en het eerste half jaar van 2015.

De betaling vindt plaats over de periode waarin je voor Promens Care onregelmatig hebt gewerkt. Voor jou als oud- medewerker geldt dat de vergoeding ín één keer uitbetaald wordt, en niet gefaseerd zoals dit bij medewerkers in dienst het geval is. De compensatie over het aan jou uitbetaalde ORT wordt in één betaling geregeld. De uitbetaling zal plaatsvinden in het 4e kwartaal van 2017.

Als je in de periode van 1 januari 2013 tot 1 juli 2015 ook bij andere werkgevers onregelmatig hebt gewerkt kun je ook bij die werkgevers een aanvraag indienen.

Heb jij in de periode van 1 januari 2012 tot 1 januari 2016 gewerkt onder de cao GHZ dan is hierover binnen de cao het volgende afgesproken:

In de cao Gehandicaptenzorg is afgesproken dat er een eenmalige uitkering zal worden uitbetaald, namelijk in kwartaal 4 van 2017: een eenmalige uitkering van 8,3% van het uitbetaalde ORT-bedrag in de periode 1 januari 2012 tot 1 januari 2016.

De betaling vindt plaats over de periode waarin je voor Promens Care en/of NOVO onregelmatig hebt gewerkt. Als je in de periode van 1 januari 2012 tot 1 januari 2016 ook bij andere werkgevers onregelmatig hebt gewerkt, dien je ook bij die werkgevers een aanvraag in.

Hoe kun je de compensatievergoeding aanvragen?

Via het formulier onderaan dit bericht staat kun je jouw actuele gegevens aan ons doorgeven. Daarnaast is voor uitbetaling van de compensatie een kopie van een geldig id-bewijs nodig. Beide documenten kun je naar ons mailen via ORT@Cosis.nu.

Na ontvangst  van de documenten ontvang je van ons een vaststellingsovereenkomst waarin onder andere staat aangegeven welk brutobedrag aan ORT-compensatie op jou van toepassing is.

In de vaststellingsovereenkomst is tevens opgenomen dat er met het tekenen van de overeenkomst sprake is van finale kwijting. Daarmee wordt bedoeld dat er over-en-weer niets meer te vorderen is na uitbetaling.

Vragen?

Er is een Helpdesk ORT ingericht om vragen over dit onderwerp te beantwoorden: te bereiken op maandag, woensdag en vrijdag (van 10.00-12.00 uur) via telefoonnummer 088-839 3300 of via de mail: ort@cosis.nu.