Cosis helpt mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking grip te krijgen op het leven.

Logeergezinnen

Cosis is altijd op zoek naar Logeergezinnen. Oftewel gezinnen met een extra groot hart.


Wanneer een kind een beperking heeft, vraagt dit om extra zorg en aandacht. Een ouder geeft dit met liefde. Maar ook een ouder heeft tijd voor zichzelf en andere gezinsleden nodig. Voor een kind is het eveneens fijn en leerzaam om af en toe in een andere omgeving te zijn.

Soms zijn de omstandigheden van een kind of hun ouders dusdanig dat de ouders tijdelijk ontlast moeten worden. Dit geeft ouders ruimte om op adem te komen en tijd en aandacht aan elkaar en de andere gezinsleden te geven.

Daarom zijn we op zoek naar logeergezinnen waar deze kinderen op een verantwoorde en prettige manier  kunnen verblijven. Het kan gaan om bijvoorbeeld één weekend in de maand tot ieder weekend logeren. Ook komt het voor dat er door de week gelogeerd wordt.

We zoeken gezinnen die het als een uitdaging zien om zich open te stellen voor een van deze kinderen. Daarbij vinden we het belangrijk dat in elk geval één van de ouders een zorgachtergrond heeft. De omvang van de opvang in het logeergezin stellen we in gezamenlijk overleg vast.

Cosis biedt een frequente begeleiding en coaching van het gezin. Het gezin kan gebruik maken van de inzet van een gedragswetenschapper. Tevens is er een scholingsaanbod voor de logeergezinnen.

Aanmelden als Logeergezin of meer informatie over de mogelijkheden?

Om een Logeergezin te worden start u de screeningsprocedure door een motivatiebrief en CV te mailen naar:
logeergezinnen@cosis.nu

Voor meer informatie neem contact op met Natascha Bouland (Hoofd Gezinshuizen) door te bellen naar 06 83 52 69 73.