Cosis is de nieuwe naam van NOVO en Promens Care.

Inventarisatie opleidingen medewerkers vanuit contract NMD gemeentes

Via dit formulier kun je als medewerker je hoogst genoten opleidingsniveau invullen. Dit hebben we nodig voor alle medewerkers die werken met cliënten die vallen onder het contract van Noord- en Midden-Drenthe. Onder het contract van Noord- en Midden-Drenthe valt Wmo, jeugd en BW.


Inventarisatie opleidingen medewerkers vanuit contract NMD gemeenten