Cosis helpt mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking grip te krijgen op het leven.

Sterker in je schoenen

Cursussen en trainingen om je zoon of dochter én jou als opvoeder weerbaarder te maken.


Je wilt dat je kind sterk in z'n schoenen staat. Dat het zich zelf kan redden. Ook met een beperking of een ontwikkelingsachterstand. Cosis kan jullie hierbij helpen. Met een steuntje in de rug om het leven van je zoon of dochter op de rails te houden. Maar ook met begeleiding en hulp die jou als ouder sterker maakt.

Op deze pagina lees je dat:

  • Cosis cursussen en trainingen biedt voor kinderen en jongeren met een beperking
  • Hiermee maken we je kind zelfstandiger en zelfredzamer 
  • Cosis helpt ouders om het gedrag van kinderen beter te leren begrijpen
  • De gezinsbegeleider geeft tips en adviezen hoe je als ouder de ontwikkeling van je kind kunt stimuleren

Jongeren sociaal sterker
We hebben programma's waarmee we jongeren sociaal sterker maken. Je kind komt dan samen met leeftijdsgenoten en oefent onder begeleiding met sociale vaardigheden. Ook wordt er gesproken over omgaan met anderen, school, geld en gezond eten. Dankzij deze programma's gaat je zoon of dochter makkelijker om met leeftijdsgenoten. Ook ontstaat er minder ruzie en zijn er minder conflicten.

Cursussen en trainingen
Cosis biedt allerlei praktische cursussen. Individueel en in groepsverband. Over geld of reizen. Over omgaan met anderen en relaties. Op thema's waar je kind problemen ervaart, zorgen wij voor een cursus die aansluit bij de hulpvraag. In het ondersteuningsplan maken je kind, jij als ouder en jouw begeleider hier samen afspraken over.

Sociaal netwerk
Wie ken je? Wat doe je met wie samen? Wat zou je nog meer willen doen? Het sociale netwerk van je kind en jullie gezin is belangrijk. Met een goed netwerk sta je er nooit alleen voor. Bij Cosis werken coaches die je helpen om je netwerk te versterken en groter te maken. We geven tips en adviezen. 

Zelf de ontwikkeling van je kind stimuleren 
Als ouder kun je de ontwikkeling van je kind stimuleren. Maar hoe doe je dit? Wat heeft jouw zoon of dochter nodig? Samen met de gezinsbegeleider onderzoek je hoe jij jouw kind kunt helpen. De gezinsbegeleider kijkt mee in jullie gezin. Ze geeft advies en tips en laat zien wat je kunt doen. Waarna jullie zelf weer verder kunnen.

Wil jij ook sterker in je schoenen staan?

Voor vragen over zorg kan je contact opnemen met de afdeling Cosis Cliëntservice, door te mailen naar clientservice@cosis.nu of bel 088 839 3298.