Cosis helpt mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking grip te krijgen op het leven.

Begeleiding in het gezin

Thuis extra zorg en aandacht voor je kind. En ondersteuning voor jou bij de opvoeding.


Een kind opvoeden gaat niet vanzelf. Zeker wanneer je zoon of dochter door een ontwikkelingsachterstand of een psychische of verstandelijke beperking extra zorg en aandacht nodig heeft. Het kan ook zijn dat je zelf vastloopt in de opvoeding. Weet dan dat Cosis dichtbij is.

Op deze pagina lees je dat:

  • Cosis hulp en begeleiding biedt voor thuiswonende kinderen van 0 tot 18 jaar én hun ouders
  • Cosis helpt wanneer je zorgen hebt over de ontwikkeling van je kind
  • Je samen met een gezinsbegeleider of gezinscoach hulp en begeleiding organiseert die je kind nodig heeft
  • Cosis je thuis hulp biedt bij de opvoeding van je kind
  • Dat Cosis spoedhulp biedt wanneer je direct hulp nodig hebt

Zorgen over de ontwikkeling van je kind?
Heb je zorgen over de ontwikkeling van je zoon of dochter? In onze Experticecentra Kind, Jeugd en Gezin kun je onderzoek laten doen. Hier werken allerlei deskundigen. Zij observeren jouw zoon of dochter. Dit doen ze bijvoorbeeld aan de hand van speelgedrag, videotraining en oefeningen. Is er sprake van een ontwikkelingsachterstand? Dan krijg je advies over hoe je hiermee kunt omgaan. En over de hulp die je kind nodig heeft.

Samen hulp organiseren
Heeft je kind een verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand? Of heb je zelf een steuntje in de rug nodig bij de opvoeding? Samen met een gezinsbegeleider breng je in kaart welke hulp jullie nodig hebben. Dit leggen we vast in een zorgplan. Cosis kan je helpen met (tijdelijk) wonen, school, opvang en specialistische hulp. Onze gezinsbegeleider komt geregeld bij jullie langs. Om te kijken hoe het gaat en of de hulp die jullie krijgen voldoende is.

Hulp in huis
De opvoeding van een kind met een ontwikkelingsachterstand of beperking vraagt energie, tijd en aandacht. Dit kun je niet altijd alleen. Cosis biedt dan hulp in huis. Bijvoorbeeld door te helpen op de drukke momenten van de dag. Of voor coaching bij de opvoeding. Je maakt met je gezinsbegeleider afspraken over de hulp die je nodig hebt. We kijken ook hoe familie, vrienden of andere instanties jullie kunnen helpen. Wat jullie zelf kunnen, doe je zelf. Bij wat moeilijk gaat, biedt Cosis hulp.

Gezinsbehandeling en coaching
Wat doe je als je peuter niet wil slapen? En waarom reageert je kind soms agressief? En wat doe je als je kind de foute vrienden maakt? Een gezinscoach of gezinsbehandelaar helpt bij de zorgen die je als ouder hebt. De coach of behandelaar kijkt mee in je gezin. Samen ontdek je wat je kind nodig heeft en wat jij hier als ouder in kunt betekenen.

Spoedhulp bij een crisis
Soms kunnen de problemen in je gezin zo groot zijn dat je direct hulp nodig hebt. Omdat je kind is weggelopen. Omdat een ruzie uit de hand loopt. Wanneer er zorgen zijn over de veiligheid van je kind, krijg je binnen 24 uur na melding hulp. Soms kunnen we de crisis ter plekke oplossen. Soms zijn aanvullende acties nodig om voor een veilige situatie te zorgen. Na de spoedhulp organiseren we ook vervolghulp.

Zoek jij goede begeleiding in jullie gezin?

Voor vragen over zorg kan je contact opnemen met de afdeling Cosis Cliëntservice, door te mailen naar clientservice@cosis.nu of bel 088 839 3298.