Cosis helpt mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking grip te krijgen op het leven.

Begeleiding in en buiten school

<p>Extra hulp en specialistische ondersteuning op school, dagopvang of peuterspeelzaal.</p>


Jouw kind moet zich kunnen ontwikkelen. Plezier hebben. Andere kinderen ontmoeten. Ook als je kind een achterstand in z’n ontwikkeling heeft. Cosis zorgt ervoor dat je kind mee kan blijven doen. We bieden hulp en begeleiding. Op scholen, peuterspeelzalen of in één van onze expertisecentra.

Op deze pagina lees je dat:

  • Cosis kinderen ondersteunt om zich te ontwikkelen
  • Bij Cosis allerlei specialisten werken die jouw kind begeleiden
  • We extra hulp bieden op scholen, dagopvang of peuterspeelzaal
  • Jouw kind in onze kinderdagcentra specialistische hulp krijgt
  • Jouw kind ook na school en tijdens schoolvakanties bij Cosis terecht kan

Ondersteuning dagopvang en peuterspeelzaal
Heeft jouw kind een ontwikkelingsachterstand of een verstandelijke beperking? Dan is het belangrijk dat jouw zoon of dochter extra aandacht en goede begeleiding krijgt. Niet alle crèches en peuterspeelzalen kunnen dit geven. Cosis zorgt ervoor dat je kind toch mee kan doen. Bijvoorbeeld door op de kinderdagopvang of peuterspeelzaal extra begeleiding en ondersteuning te bieden.

Hulp op school
We vinden het belangrijk dat je kind naar een reguliere school kan. Maar wel met de extra aandacht die het nodig heeft. Cosis biedt dan hulp en ondersteuning in de klas. Bijvoorbeeld bij activiteiten, gedragsproblemen of persoonlijke verzorging. Ook leerkrachten kunnen een beroep doen op onze coaching en begeleiding.

Expertisecentrum Kind, Jeugd en Gezin
Je kind kan begeleiding en behandeling krijgen in een expertisecentrum voor Kind, Jeugd en Gezin. Dit centrum lijkt op een school. Je kind krijgt hier de aandacht en de leeromgeving die het nodig heeft. We begeleiden en stimuleren je kind. Bijvoorbeeld met muziek, spel- en leeractiviteiten. Onze specialisten gaan uit van de mogelijkheden. Die willen we ontwikkelen. Ook al gaat het in kleine stapjes. Hierover maken we samen afspraken in een zorgplan.

Buitenschoolse opvang, zaterdag- en vakantie-opvang
Na schooltijd zorgen we voor de opvang van je zoon of dochter. Dit kan in één van onze expertisecentra of in onze speciale logeerhuizen. Naast professionele begeleiding bieden we allerlei activiteiten die gericht zijn op beleving en ontspanning. Het programma stemmen we af op wat je kind kan en wil. Ook tijdens schoolvakanties kan je zoon of dochter terecht op de expertisecentra.

Meer weten over begeleiding in en buiten school?

Voor vragen over zorg kan je contact opnemen met de afdeling Cosis Cliëntservice, door te mailen naar clientservice@cosis.nu of bel 088 839 3298.