Cosis is de nieuwe naam van NOVO en Promens Care.

Word vriend

Extra activiteiten en extra mogelijkheden voor cliënten. Onze vrienden maken het mogelijk. Doe mee!


Vrienden van Cosis
De Vrienden van Cosis organiseert, stimuleert en ondersteunt allerlei activiteiten voor mensen met een beperking. Hiermee willen we hun positie in onze samenleving versterken.

Onze doelen
We werven geld voor activiteiten, projecten en voorzieningen die belangrijk zijn voor cliënten maar waarvoor Cosis geen financiële middelen krijgt. Zolang het de zorg voor kinderen of volwassen met een verstandelijke of psychische beperking maar ten goede komt. In de afgelopen jaren hebben we bijvoorbeeld gezorgd voor een: aangepaste cliëntenkassa, cadeaus voor een Sinterklaasfeest, buitenschommels en tuininrichting en een snoezelruimte met waterbed en spelcomputers.

Hoe wij dit doen
De Vrienden van Cosis zamelen geld in. Bijvoorbeeld door een kunstveiling te organiseren. Of een sponsoractie. De Vrienden zijn onafhankelijk en bepalen welke activiteiten zij steunen. Het gaat nooit om individuele aanvragen. De ondersteuning die wij bieden moeten altijd ten goede komen aan meerdere cliënten. Daarnaast mag de aanvraag niet gedekt kunnen worden uit de reguliere financiering.

Vriend worden?
Je kunt de Vrienden van Cosis op allerlei manieren steunen. Sommige vrienden storten maandelijks of jaarlijks een bedrag in de kas. Anderen doen een eenmalige gift of nemen de Stichting op in hun testament. Schenkingen, donaties en legaten zijn aftrekbaar voor de belasting.

Meer weten of lid worden?

Bert Middelbos
Telefoon: 088 839 3169
E-mail: b.middelbos@cosis.nu

Logo vrienden van Cosis